zondag 19 mei 2019
 
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Het Ermelo’s MannenKoor (EMK) weet zich gesteund door de sympathie van velen. Een aantal van hen heeft zijn bewondering en waardering voor het koor tot uiting gebracht door zich op te geven als vriend van het EMK. Wilt u ons ook steunen? U kunt al vriend worden voor minimaal €. 15,00 per kalenderjaar. Wij willen u graag verwelkomen in onze trouwe achterban.
Natuurlijk staat hier iets tegenover, de voordelen zijn:

  • U ontvangt enkele malen per jaar een nieuwsbrief, hiermee blijft u op de hoogte van ons nieuws en onze activiteiten.
  • Voor een, door het koor zelf georganiseerd concert, kunt u een toegangskaart met korting verkrijgen.

*Vereiste informatie.
Uw volledige naam * Graag met voorletters en eventuele voorvoegsels
Uw adres * Straatnaam en huisnummer
Postcode * Uw postcode
Woonplaats *
Uw e-mailadres *
Uw jaarlijkse bijdrage in € *

Ik maak keuze uit de volgende mogelijkheden:

Wijze van afdracht *
Eventuele opmerkingen

Bankrelatie: RABO - bank Ermelo
IBAN NL07 RABO 0317 795112
t.n.v. Penningmeester Ermelo’s MannenKoor te Ermelo.

Het EMK is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Over het EMK

Het EMK geniet grote bekendheid in Ermelo en wijde omgeving
en staat bekend als ambitieus, gezellig en goed. Het koor weet zich verzekerd van een groot en trouw publiek bij concerten en optredens. Het EMK is een vereniging met een christelijke grondslag met een ledental tussen 70 en 80 mannen.

Het koor kenmerkt zich door een veelzijdig en breed georiënteerd repertoire. Geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek. Daarnaast werken van Beethoven, Mozart, Schubert, Händel, etc. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire.

Het Ermelo's MannenKoor verleent ruim 45 jaar zijn medewerking aan kerkdiensten en concerten en is een graag geziene muzikale gast in vele plaatsen in de regio en in Nederland. Het koor heeft een rijke geschiedenis met jaarlijks terugkerende concerten zoals de paaszang en een najaars-, gala- of kerstconcert.

Inloggen ledenportaal