kaart EMK voorkant

kaart EMK binnenkant 2020 1

Het zwijgen opgelegd……

In de Volkskrant stond recent een artikel met als kop: Koren wordt het zwijgen opgelegd, maar hoe gevaarlijk zingen is blijft onduidelijk. Dat opgelegde zwijgen ervaart ook het EMK. Geen repetities, geen optredens, geen najaarsconcert, geen...vul maar in. De agenda is leeg voorlopig.

Begin november heeft het bestuur alle leden van het koor persoonlijk telefonisch benaderd om een goed beeld te krijgen van hoe ze in de huidige situatie staan. Daar is uit naar voren gekomen dat de genomen besluiten van het bestuur mogen rekenen op brede steun. Dat betekent bijvoorbeeld dat repeteren er voorlopig niet inzit, ook niet in klein verband.

Ook is besloten dat medewerking aan de Kerstnachtdienst dit jaar niet doorgaat. En met de huidige restricties gaat ook de nieuwjaarsbijeenkomst, inclusief de loterij, niet door. De gedachte is dat we van geluk mogen zijn wanneer we het eerste kwartaal van 2021 de repetities weer zouden kunnen hervatten.

Onze voorzitter Gerrit Paarlberg schrijft in zijn nieuwsbrief die begin november aan de leden is verstuurd: ‘Toch houden we moed en blijven we lid omdat we er in geloven dat dit virus zal worden overwonnen en dat het eenvoudig weg niet is te accepteren dat dit virus ons koor ten onder doet gaan’.

Zwijgen

 


 

Foto RaboAfgelopen donderdag werd bekend gemaakt wat Rabo Clubsupport dit jaar heeft opgeleverd voor de deelnemende clubs en verenigingen. In het verleden waren daarvoor feestelijke bijeenkomsten waarbij symbolische cheques werden uitgereikt. Dat was dit jaar natuurlijk niet mogelijk in verband met alle Coronamaatregelen. Dus was er een digitaal evenement opgezet dat door iedereen die mee had gedaan kon worden gevolgd. Er was een inspirerende presentatie over de mogelijkheden om gebruik te maken van verschillende regelingen die er zijn om toch inkomsten te krijgen, tips om sponsoren vast te houden, enz.

De actie heeft voor het Ermelo’s Mannenkoor het mooie bedrag van €621,81 opgeleverd. Iedereen die heeft meegestemd: hartelijk bedankt!

 

DSC 0527 2Op maandag 7 september kwam het Ermelo’s Mannenkoor op uitnodiging van het bestuur bij elkaar. Er was een half jaar verstreken sinds de laatste keer. Ongeveer 40 mannen waren aanwezig en werden door Ymo Vellenga bijgepraat, hij verving voorzitter Gerrit Paarlberg. Van tevoren was al aangekondigd dat we niet zouden zingen. Het was goed weer veel bekende gezichten te zien, al was het ook wel onwennig om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten, deels in zigzagopstelling. Wordt dit het nieuwe zingen. We hebben onze overleden koorleden Reijer Hoeve en Jan Schonewille herdacht. Er zijn ideeën en suggesties aangeleverd hoe we met alle beperkingen toch samen zouden kunnen zingen. En er waren muzikale intermezzo’s verzorgd door Ab op fagot en Bert op piano.Het is nog niet duidelijk of en wanneer we weer gaan repeteren. De huidige repetitielocatie biedt de mogelijkheid om 1 uur te zingen met 31 personen….Het bestuur zal op basis van de uitslag van een nog te houden enquête besluiten of we weer gaan repeteren en in welke vorm. Wordt vervolgd dus. Onze dirigent Ab Weegenaar gaf overigens aan positieve ervaringen te hebben met het repeteren nieuwe stijl. Dus er is hoop!

 

clubsupport 291085913In een tijd waarin er zeer veel zaken niet doorgaan is het verheugend dat Rabo Clubsupport wel doorgaat. Rabobank Randmeren stelt in 2020 in totaal € 70.000,- beschikbaar om te investeren in lokale clubs en verenigingen.

Ook nu heeft het EMK zich aangemeld. In het verleden heeft dit honderden euro’s opgeleverd voor onze clubkas. Door middel van stemmen wordt de verdeling van het geld bepaald. Simpel gezegd: hoe meer stemmen, hoe meer poen. Leden van Rabobank Randmeren kunnen van 5 tot 25 oktober vijf stemmen uitbrengen op de aangemelde clubs/verenigingen, maximaal 2 stemmen op 1 vereniging. Zij ontvangen hiervoor een e-mail. Ben je wel klant maar geen lid dan kun je eenvoudig lid worden via de website van de RABObank https://www.rabo-clubsupport.nl/randmeren/lid-worden. Omdat alle stemmen tellen moedigen we je aan om niet alleen zelf te stemmen maar ook familie, buren, vrienden, collega’s enz. uit te nodigen om te stemmen.

Alvast BEDANKT voor uw stem en uw moeite!