Ermelo, 10 april 2006
Tweede Paasdag organiseert het Ermelo’s MannenKoor onder leiding van Wiebren Buma de traditionele Paaszangdienst. Deze dienst, die in de Immanuכlkerk wordt gehouden, begint om 10 uur. Voorganger is ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren. Ook deze keer zorgt Bert Elbertsen op orgel en piano voor de begeleiding van het koor en de samenzang. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de opbouw van het door het koor geadopteerde kerkje in Chernovitz, Oekraןne. De kerkzaal is vanaf 9.30 uur open.


 

Ermelo, 5 maart 2006

Tijdens de jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor op 27 februari j.l. heeft Tijmen Kroon de voorzittershamer overgedragen aan Jaap Bos. Nog voordat deze overdracht plaatsvond heeft hij een tweetal leden, die reeds bij de oprichting van het koor betrokken waren, t.w. de heren Meindert de Boer en Piet Hazewinkel, kunnen feliciteren met hun benoeming tot erelid van het mannenkoor. Tot nog op zeer hoge leeftijd zijn zij lid gebleven van het koor maar hebben inmiddels hun deelname aan het koor moeten beכindigen. Het Ermelo’s MannenKoor is inmiddels gestart met de repetities voor de paaszangdienst op 17 april a.s. en voor meerdere optredens in de loop van dit jaar. Nieuwe leden die het 100-man grote koor willen versterken, blijven van harte welkom. De repetitieavonden worden gehouden op maandagavonden in wijkcentrum de Leemkuul vanaf kwart voor acht.


 

Ermelo, 4 december 2005
Op zaterdag 17 december a.s. organiseert het Ermelo’s MannenKoor zijn traditionele kerstconcert in de Immanuכlkerk te Ermelo.Onder leiding van dirigent Wiebren Buma hebben de Ermelose mannen een gevarieerd en verrassend repertoire ingestudeerd. Naast de orgel en pianobegeleiding en improvisaties van Bert Elbertsen zal medewerking worden verleend door de trompettisten Harold van Buren en Leo Harmsen. Met de samenzang zullen de aanwezigen ook hun bijdrage aan het concert kunnen geven. De presentatie wordt dit jaar verzorgd door mevrouw Arda Konings. Het concert in de Immanuכlkerk, Stationsstraat 136 te Ermelo begint om 20.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt € 5,00, voor donateurs € 4,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jonker Herenmode, De Enk 1 en bij J.Folkers, Tabak en Wenskaarten, De Enk 37 en indien nog voorradig voor aanvang van het concert bij de kerkzaal.


 

Ermelo, 1 november 2005
Prins Bernard CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft aan het Ermelo’s MannenKoor in verband met de aanschaf van een concertpodium een subsidie toegekend van € 2.000.Als gevolg van de groei van het koor bood het huidige podium onvoldoende ruimte aan de koorleden, terwijl ook de veiligheid te wensen over liet. Het huidige podium was dan ook hoognodig aan vervanging toe. Mede door de subsidie is het koor nu is staat op korte termijn de plannen voor een nieuw podium te verwezenlijken.


 

Ermelo, 5 september 2005
Zondag 11 september a.s verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan een bijzondere avonddienst die om 17.00 uur in de Immanuכlkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo wordt gehouden. Thema van de dienst is : “11 september, Begin van het Einde ?“ Voorganger is Ds. J.Eschbach uit Amersfoort. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider van het koor, Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.