Beschermheer emkBurgemeester André Baars alsnog benoemd tot Beschermheer Ermelo’s MannenKoor Geplaatst 22 nov. 2016 15:24 door Webmaster EMK [ 22 nov. 2016 15:31 bijgewerkt (Bron/foto: ermelo.nieuws.nl/Grietje-Akke de Haas) De bijna vijf jaar dat André Baars burgemeester is van Ermelo, meende Baars ook dat hij Beschermheer was van het Ermelo’s Mannenkoor (EMK). Niets was minder waar, zo bleek gisteravond, maandag 21 november,tijdens de repetitieavond in de Immanuelkerk. Baars kon er zelf smakelijk om lachen. “Toentertijd nam ik met mijn secretaresse dergelijke representatieve functies door die hoorden bij het burgemeesterschap van Ermelo. Het bleek dat ik ook Beschermheer was van het EMK, net als de vorige burgemeesters. Bovendien stond het ook vermeld op de website van het EMK.” Arnold Wijnsma, voorzitter van het EMK verklaarde: (Bron/foto: ermelo.nieuws.nl/Grietje-Akke de Haas) “Sinds het vertrek van burgemeester Wiert Omta in november 2011 zat het EMK zonder Beschermheer. Vanuit het koor vroeg men of wij Baars als nieuwe Beschermheer zouden benoemen. Het is wel aan de orde geweest in een bestuursvergadering, maar we besloten toen dat het niet meer van deze tijd was. Tegelijkertijd hebben we het hoofdstuk over de Beschermheer ook van onze website gehaald.” Maar zo bleek achteraf, dat betekende niet dat de beschrijving van Internet was verdwenen… . Zodoende leefde Baars in de veronderstelling dat hij Beschermheer van het EMK was. Pas in april dit jaar toen Baars door Wijnsma werd voorgesteld aan Ab Weegenaar, de nieuwe dirigent van het EMK, werd duidelijk hoe de vork echt in de steel zat. Daarop besloot het bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. Het EMK kan onder meer het netwerk van Baars prima gebruiken. Bij bijvoorbeeld bij officiële gelegenheden en concerten met ontvangen van belangrijke gasten tot contacten leggen. Bovendien is een Beschermheer betrokken bij het wel en wee van het koor en kan hij het bestuur adviseren bij bepaalde kwesties. Onder luid applaus van de mannen van het koor werd Baars dus alsnog officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. “Ik stel het erg op prijs om Beschermheer van het EMK te zijn”, zei Baars. “Ik ga ook zoveel mogelijk de concerten van het EMK te bezoeken, mits andere afspraken het toelaten.” Baars houdt erg van zingen. “Bij ons in Olburgen heb ik 25 jaar lang gezongen in het kerkkoor, en daarvoor in het jongerenkoor.” De drukke agenda van Baars heeft echter geen gaatje om het zingen alsnog op te pakken. “Als ik echt de tijd zou hebben zou ik wel weer bij een goed koor willen zingen”, aldus Baars. Nadere informatie betreffende de Beschermheer: Zie “Het koor/Beschermheer” op deze website.


 

foto dolfinarium 2016Een mooi succes mag het worden genoemd, het concert dat werd gegeven in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk op vrijdag 4 november. De organisatie hiervan lag in handen van Adriaan Bruinink (HR-manager dolfinarium, dirigent van o.a. Gelre Brass en het Interkerkelijk Koor Harderwijk) en de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. De vriendenstichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Dit jaar dus door middel van dit concert waarmee de stichting hoopt om hun doelen te kunnen realiseren. Van het begin tot het eind kregen de aanwezigen een mooi programma gepresenteerd. Naast vier regionale koren (Interkerkelijk Koor Harderwijk, Praisekoor Menorah, Gospelkoor Inspiration en het Ermelo's MannenKoor) traden ook de landelijk bekende pianovirtuoos Jan Vayne en de bekende sopraan Ruzanna Nahapetjan op. De muzikale begeleiding van de koren werd verzorgd door Jan van Vulpen, Bert Elbertsen, Wilma Schouten, Yta van der Zwaag, Mathilde van de Beukel, Gelre Brass Harderwijk en Jan Vayne. Zowel Bert Elbertsen (orgel) en Jan Vayne (vleugel) lieten ieder een prachtige improvisatie horen, dat zeer gewaardeerd werd door het publiek. Het was een zeer afwisselend programma waarbij ook 5 dolfijnen deze avond van de partij waren en op een tweetal momenten hun kunsten lieten zien. Ter afsluiting van het concert werd nog een tweetal liederen gezongen tezamen met alle aanwezigen. Een mooie afsluiting van een spectaculaire avond. In verband met verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds.


 

kerk s heerenlooZangavond Opstandingskerk ’s Heeren Loo Woensdag 26 oktober 2016 verleent het Ermelo’s MannenKoor, o.l.v. Ab Wegenaar, wederom hun medewerking aan een koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo. Deze koor- en samenzang is speciaal bedoeld voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Bij een vorig optreden van het EMK lieten veel cliënten hun zangstem horen, zongen sommigen mee met het mannenkoor en nam een enkeling zelfs het dirigentenstokje over. Iedereen is van harte welkom. Er is een prachtig programma samengesteld met allemaal bekende geestelijke liederen. De muzikale begeleiding van het EMK is ook nu weer in handen van Bert Elbertsen. De aanvang is 19.30 uur.


 

eeredienst SonnevanckZondag 2 oktober heeft het Ermelo’s MannenKoor wederom medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. De voorganger was Ds. H. Brandsen. Evenals de vorige keer waren de kerkzaal en de foyer goed bezet, ook nu weer met veel bewoners. Het EMK zong veel bekende liederen, waarvan sommige tezamen met de aanwezigen. Dat dit werd gewaardeerd bleek wel na de toegift, toen het EMK een gemeend applaus ten deel viel. Het EMK stond onder leiding van Ab Weegenaar en werd op orgel en piano muzikaal begeleid door Bert Elbertsen.


 

SONNEVANCKEvenals vorig jaar verleent ook nu het Ermelo’s MannenKoor weer hun medewerking aan de eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck en wel op zondag 2 oktober. Het EMK zal hierbij veel bekende liederen uit hun repertoire zingen, maar ook zal er samenzang zijn met de bewoners en de bezoekers/belangstellenden. Iedereen is van harte welkom. De aanvangstijd is 10.00 uur. Voorganger is Ds. H. Brandsen. Het EMK staat onder leiding van Ab Weegenaar en wordt op orgel begeleid door Bert Elbertsen.