zaterdag 16 november 2019
 

 • Ermelo, 14 maart 2005

  Op 28 maart a.s., tweede Paasdag, organiseert het Ermelo’s MannenKoor onder leiding van dirigent Wiebren Buma, de traditionele Paaszangdienst. Aan de zangdienst zullen naast vaste begeleider Bert Elbertsen tevens de Veluwsche Sanghertjes onder leiding van Gijs Evers en Harold van Buren ( trompet ) hun medewerking verlenen. De algehele leiding van de paaszangdienst is in handen van ds. M.M. den Hollander. De zangdienst vindt plaats in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo en vangt aan om 10.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 09.30 uur. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis. Tijdens de dienst wordt er ייn collecte gehouden, waarvan 50% van de opbrengst ten goede zal komen aan een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Chernovitz, Oekraine, een project dat geadopteerd is door het Ermelo’s MannenKoor. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Paulus Mission uit Ermelo voor het schoolproject in Bacau, Roemenie. Na afloop van de zangdienst is er onder het genot van koffie of thee gelegenheid voor ontmoeting.


   

 • Ermelo, 28 maart 2005
  De tijdens de paaszangdienst van het Ermelo’s Mannenkoor gehouden kollekte heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 1250. Namens de stichting Paulus Mission, voor de kinderen in Roemenie, en de Stichting S.N.S. Hulp Oost Europa ten behoeve van een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk gahandicapte kinderen in Chernovitz ( Oekraine ) worden alle gulle gevers hartelijk bedankt!


   

 • Ermelo, 10 april 2005

  OranjeConcert 20051Aan de vooravond van koninginnedag op vrijdagavond 29 april a.s. organiseert het Ermelo’s MannenKoor onder leiding van Wiebren Buma een oranje concert. Dit concert wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum “De Dialoog “ en begint om 20.15 uur. Speciale medewerking wordt verleend door pianist Ido Keekstra uit Zeewolde en het gerenommeerde “Achterhoeks Vocaal Kwartet “. Het repertoire van dit kwartet kan worden samengevat “van ( licht ) klassiek tot bardershop en van negro – spiritual tot volksmuziek “ met veel aandacht voor het Nederlandse Lied. De presentatie van deze avond wordt verzorgd door mevrouw Bernadien Hamhuis – Kampman. De zaal van de “De Dialoog “zal om 19.45 uur open zijn. Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij “Grand Cafe Peacock’s “ Stationstraat 143 tijdens de openingsuren en aan de kassa van “De Dialoog “op donderdag van 11.00 – 20.00 uur en voor aanvang van het concert aan de zaal.


   

 • Ermelo, 7 mei 2005
  Ter afsluiting van het 30 – jarig jubileum maakt het Ermelo’s MannenKoor van 11 mei t/m 16 mei 2005 een reis door het prachtige Thuringerwald in het oosten van Duitsland.Thema voor deze reis luidt : in de voetsporen van Luther en Bach. Naast voormalig concentratiekamp Buchenwald zal het koor o.a een bezoek brengen aan de steden Wittenberg , Weimar, Erfurt en Leipzig. Tijdens de reis zullen er een drietal optredens plaatsvinden, die allemaal een verschillend karakter zullen hebben. Op vrijdag 13 mei a.s. wordt er een lunchconcert verzorgd in de Sloszkirche in Wittenberg. Op zaterdag 14 mei a.s. wordt een middagconcert in de Peterskirche in Leipzig gegeven, terwijl tenslotte op 1e Pinksterdag medewerking wordt verleend aan de morgendienst in de Reglerkirche in Erfurt. Het koor zal onder leiding staan van dirigent Wiebren Buma en vaste begeleider Bert Elbertsen zorgt voor de instrumentale ondersteuning. Maandagavond, 16 mei a.s., tweede pinksterdag, zullen de koorleden vergezeld van hun partners weer op de thuisbasis in Ermelo terug zijn.


   

 • Ermelo, 24 mei 2005
  Tijdens de koorreis, ter afsluiting van de viering van het dertig–jarig bestaan van het Ermelo’s MannenKoor, door het oosten van Duitsland, heeft het koor eveneens een bezoek gebracht aan het voormalig concentratiekamp Buchenwald. Een bezoek dat veel indruk op het gezelschap heeft achtergelaten. Ter nagedachtenis aan de velen die er hun leven hebben gelaten, werd er namens het mannenkoor een krans gelegd. Aan het slot van de plechtigheid werd door het koor het lied: “Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed“ gezongen. In de Sloszkirche in Wittenberg en de Peterskirche te Leipzig werden zgn. inloopconcerten gegeven. Op 1e Pinkstermorgen werd medewerking verleend aan een kerkdienst in de Reglerkirche in Erfurt. Het koor kijkt terug op een succesvolle tournee en gezellige reis.

   

   


   

Abonneer U vrijblijvend

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.