Foto RaboAfgelopen donderdag werd bekend gemaakt wat Rabo Clubsupport dit jaar heeft opgeleverd voor de deelnemende clubs en verenigingen. In het verleden waren daarvoor feestelijke bijeenkomsten waarbij symbolische cheques werden uitgereikt. Dat was dit jaar natuurlijk niet mogelijk in verband met alle Coronamaatregelen. Dus was er een digitaal evenement opgezet dat door iedereen die mee had gedaan kon worden gevolgd. Er was een inspirerende presentatie over de mogelijkheden om gebruik te maken van verschillende regelingen die er zijn om toch inkomsten te krijgen, tips om sponsoren vast te houden, enz.

De actie heeft voor het Ermelo’s Mannenkoor het mooie bedrag van €621,81 opgeleverd. Iedereen die heeft meegestemd: hartelijk bedankt!

 

DSC 0527 2Op maandag 7 september kwam het Ermelo’s Mannenkoor op uitnodiging van het bestuur bij elkaar. Er was een half jaar verstreken sinds de laatste keer. Ongeveer 40 mannen waren aanwezig en werden door Ymo Vellenga bijgepraat, hij verving voorzitter Gerrit Paarlberg. Van tevoren was al aangekondigd dat we niet zouden zingen. Het was goed weer veel bekende gezichten te zien, al was het ook wel onwennig om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten, deels in zigzagopstelling. Wordt dit het nieuwe zingen. We hebben onze overleden koorleden Reijer Hoeve en Jan Schonewille herdacht. Er zijn ideeën en suggesties aangeleverd hoe we met alle beperkingen toch samen zouden kunnen zingen. En er waren muzikale intermezzo’s verzorgd door Ab op fagot en Bert op piano.Het is nog niet duidelijk of en wanneer we weer gaan repeteren. De huidige repetitielocatie biedt de mogelijkheid om 1 uur te zingen met 31 personen….Het bestuur zal op basis van de uitslag van een nog te houden enquête besluiten of we weer gaan repeteren en in welke vorm. Wordt vervolgd dus. Onze dirigent Ab Weegenaar gaf overigens aan positieve ervaringen te hebben met het repeteren nieuwe stijl. Dus er is hoop!

 

clubsupport 291085913In een tijd waarin er zeer veel zaken niet doorgaan is het verheugend dat Rabo Clubsupport wel doorgaat. Rabobank Randmeren stelt in 2020 in totaal € 70.000,- beschikbaar om te investeren in lokale clubs en verenigingen.

Ook nu heeft het EMK zich aangemeld. In het verleden heeft dit honderden euro’s opgeleverd voor onze clubkas. Door middel van stemmen wordt de verdeling van het geld bepaald. Simpel gezegd: hoe meer stemmen, hoe meer poen. Leden van Rabobank Randmeren kunnen van 5 tot 25 oktober vijf stemmen uitbrengen op de aangemelde clubs/verenigingen, maximaal 2 stemmen op 1 vereniging. Zij ontvangen hiervoor een e-mail. Ben je wel klant maar geen lid dan kun je eenvoudig lid worden via de website van de RABObank https://www.rabo-clubsupport.nl/randmeren/lid-worden. Omdat alle stemmen tellen moedigen we je aan om niet alleen zelf te stemmen maar ook familie, buren, vrienden, collega’s enz. uit te nodigen om te stemmen.

Alvast BEDANKT voor uw stem en uw moeite!

Jan SchonewilleHet zo plotseling overlijden van Jan Schonewille dd. 17 mei jl. is een grote schok,  in de eerste plaats voor zijn vrouw Lies en hun kinderen. Binnen het EMK is het bericht van zijn overlijden ook hard aangekomen. Immers Jan  was met zijn 44- jarig lidmaatschap een EMK’ er van het eerste uur. Naast het zingen als eerste tenor heeft Jan zich in de beginjaren voor het EMK  ingezet als voorzitter en maakte hij tot het laatst aan toe deel uit van de loterijcommissie.We verliezen met Jan een prachtige en spontane koorvriend. Die spontaniteit uitte zich nog het meest als er wat te vieren was en Jan de grote aanvoerder was met het inzetten van het hieperdepiep hoera. Wat hebben we daar altijd een plezier aan beleefd en wat zullen we dat gaan missen.

Wij gedenken Jan met groot respect als een trouw en betrokken koorvriend en wensen zijn vrouw  Lies en hun kinderen Gods kracht en troost toe bij dit grote verlies.

Gerrit Paarlberg,

Voorzitter EMK.

ReierOp 29 april is ons zeer gewaardeerd koorlid Reijer Hoeve overleden in de leeftijd van 73 jaar. In de zes jaar dat hij als bariton lid is geweest van ons koor was het niet alleen het zingen op zich, maar ook de inhoud van onze liederen wat hem raakte. Het EMK gaf hem ontspanning en hij putte er de nodige energie uit, zeker toen hij door ziekte werd getroffen. Met bewondering gedenken we hem, hoe hij ondanks zijn langdurige ernstige ziekte tot het laatst toe met hart en ziel met ons mee heeft mogen zingen. Wij wensen zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.  

Gerrit Paarlberg