vrijdag 3 juli 2020
 

 • Ermelo, 5 september 2005
  Zondag 11 september a.s verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan een bijzondere avonddienst die om 17.00 uur in de Immanuכlkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo wordt gehouden. Thema van de dienst is : “11 september, Begin van het Einde ?“ Voorganger is Ds. J.Eschbach uit Amersfoort. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider van het koor, Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.


   

 • Ermelo, 4 september 2005
  Na het zomerreces is het Ermelo’s MannenKoor weer met de repetities begonnen. Het ruim honderd leden tellende koor heeft nog altijd plaats voor enthousiaste zangers, die de gelederen willen komen versterken. Naast diverse optredens in Ermelo en naaste omgeving wordt er wekelijks op maandagavond van kwart voor acht tot tien uur gerepeteerd in cultureel - sociaal centrum de Leemkuul in de Eksterstraat. Hebt u belangstelling komt u gerust naar genoemd centrum om eens een repetitieavond op maandagavond bij te wonen. U kunt dan kennismaken met het repertoire en ervaren dat prestatie en gezelligheid uitstekend samen gaan. U bent van harte welkom!


   

 • Ermelo, 5 juli 2005

  Op zaterdag 2 juli jl. heeft het Ermelo's MannenKoor mogen deelnemen aan het zomerconcert dat door de plaatselijke muziekvereniging O (efening) L (eidt) T (ot) O(ntwikkeling) uit Loenen (Gld ) werd georganiseerd. Geןnspireerd door een grote publieke belangstelling, de fraaie entourage bij en om het kasteel ter Horst en de hoge kwaliteit van het harmonieorkest, werd het een imponerende happening. Het is traditie, dat bovengenoemde muziekvereniging, bestaande uit een drumfanfare en een harmonieorkest (wat een weelde!) voor het zomerreces een concert verzorgt. Deze keer viel het Ermelo's MannenKoor de eer te beurt een bijdrage aan de avond te leveren. Al eerder die week op donderdagavond werd in het dorpshuis van Loenen samen met het harmonieorkest de generale repetitie uitgevoerd. Ondanks de afwezigheid van reeds vakantievierende koorleden was er op zaterdagavond met ruim 60 mannen een voldoende aantal aanwezig om voor een representatief koor te zorgen. Voor de pauze zong het Ermelo's MannenKoor onder leiding van Wiebren Buma en met ondersteuning van vaste begeleider Bert Elbertsen op de piano, een vijftal voor het koor bekende liederen, waarbij "Jacob's Ladder " voor een hoogtepunt en veel waardering van het publiek zorgde. Na de pauze liet het harmonieorkest horen over grote muzikale talenten te beschikken en voor het koor was het een feest samen met hen de door het koor ingestuurde stukken uit te voeren met als onbetwiste topper als slot "Pomp and Circumstance " van Edward Elgar. De reacties van het publiek na afloop waren enthousiast en lovend en als het aan de Loenenaren ligt komt het koor volgend jaar weer op bezoek. Voor het zover is krijgen we evenwel een reprise van dit concert door koor en orkest op Ermelose bodem. Over datum, tijd en plaats wordt nog onderhandeld. Een evenement evenwel om naar uit te kijken.


   

 • Ermelo, 24 mei 2005
  Tijdens de koorreis, ter afsluiting van de viering van het dertig–jarig bestaan van het Ermelo’s MannenKoor, door het oosten van Duitsland, heeft het koor eveneens een bezoek gebracht aan het voormalig concentratiekamp Buchenwald. Een bezoek dat veel indruk op het gezelschap heeft achtergelaten. Ter nagedachtenis aan de velen die er hun leven hebben gelaten, werd er namens het mannenkoor een krans gelegd. Aan het slot van de plechtigheid werd door het koor het lied: “Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed“ gezongen. In de Sloszkirche in Wittenberg en de Peterskirche te Leipzig werden zgn. inloopconcerten gegeven. Op 1e Pinkstermorgen werd medewerking verleend aan een kerkdienst in de Reglerkirche in Erfurt. Het koor kijkt terug op een succesvolle tournee en gezellige reis.

   

   


   

 • Ermelo, 7 mei 2005
  Ter afsluiting van het 30 – jarig jubileum maakt het Ermelo’s MannenKoor van 11 mei t/m 16 mei 2005 een reis door het prachtige Thuringerwald in het oosten van Duitsland.Thema voor deze reis luidt : in de voetsporen van Luther en Bach. Naast voormalig concentratiekamp Buchenwald zal het koor o.a een bezoek brengen aan de steden Wittenberg , Weimar, Erfurt en Leipzig. Tijdens de reis zullen er een drietal optredens plaatsvinden, die allemaal een verschillend karakter zullen hebben. Op vrijdag 13 mei a.s. wordt er een lunchconcert verzorgd in de Sloszkirche in Wittenberg. Op zaterdag 14 mei a.s. wordt een middagconcert in de Peterskirche in Leipzig gegeven, terwijl tenslotte op 1e Pinksterdag medewerking wordt verleend aan de morgendienst in de Reglerkirche in Erfurt. Het koor zal onder leiding staan van dirigent Wiebren Buma en vaste begeleider Bert Elbertsen zorgt voor de instrumentale ondersteuning. Maandagavond, 16 mei a.s., tweede pinksterdag, zullen de koorleden vergezeld van hun partners weer op de thuisbasis in Ermelo terug zijn.


   

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.