bloemenmarkt gaatniet doorOok het Ermelo’s MannenKoor heeft uiteraard te maken met de coronacrisis. Niet alleen de repetities liggen voor onbepaalde tijd stil, ook de activiteiten van het EMK staan voorlopig on hold. Tot onze grote spijt zal daarom ook onze bekende en altijd gezellige bloemenmarkt dit jaar geen doorgang vinden. Geen grootscheeps bloemenfestijn dus. Jammer, maar het is niet anders.En al zouden we op het laatste moment alsnog toestemming krijgen, dan nog hebben we besloten dit jaar de bloemenmarkt af te gelasten. Want hoe regel je de 1,5 meter afstand tussen de klanten en de hulpvaardige zangers, hoe ga je om met contant geld enz.. Daarnaast willen we solidair zijn met ondernemend Ermelo en maken we onze verenigingskas even ondergeschikt aan de situatie. Maar.....volgend jaar kunt u vast weer op ons rekenen, dan pakken we weer groots uit! Mocht u het EMK toch willen steunen? Altijd welkom als donateur! Namens het organisatiecomité EMK-bloemenmarkt.

 

 


 

2020 04 13 oefenavonden gaan niet door tm 1 juni 1Nadat er, vanwege het coronavirus, verscherpte maatregelen worden doorgevoerd, heeft het bestuur van het Ermelo’s MannenKoor besloten om de oefenavonden nu af te gelasten t/m maandag 1 juni (2e pinksterdag). Hierdoor zal ook de paaszang op maandag 13 april (2e paasdag) geen doorgang vinden

 

 


 

Rabo2Het bestuur van het Ermelo’s MannenKoor liet hun leden per e-mail weten dat, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten de repetities de komende weken te laten vervallen. Dit vanwege het feit dat de Immanuelkerk en het bijbehorende zalencentrum t/m 31 maart gesloten zal zijn. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zal het bestuur de komende weken bezien of de paaszangdienst op maandag 13 april (2e Paasdag) wel of niet zal doorgaan.

 


 

dsc 0029

Het Ermelo’s MannenKoor heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart jl. heeft Arnold Wijnsma de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit Paarlberg. In dit nieuwsbericht kijkt Arnold terug op deze periode en laat Gerrit weten wat zijn drijfveren zijn om het voorzitterschap te accepteren.

Aan alles komt een eind.
“Na ruim 11 jaar bestuurswerk, waarvan 8 jaar als voorzitter, is het tijd voor verandering en vernieuwing”, begint Arnold zijn verhaal. Het is voor hem een mooie tijd geweest waarin heel veel is gebeurd. Mooie, maar ook droevige gebeurtenissen.

Koorleden. Er zijn koorleden die het koor vroegtijdig hebben moeten verlaten vanwege hun gezondheid. Vaak heeft Arnold op maandagavond, voor de repetitie, moeten mededelen dat er weer een koorlid ernstig ziek was. Voor sommigen nu nog steeds een spannende tijd maar gelukkig zijn er ook koorleden die genezen en nog steeds in ons midden zijn. Helaas zijn er ook koorleden overleden. Zo’n lege plek binnen het koor zal nooit wennen.

Optredens. Maar er waren ook hele mooie en belangrijke gebeurtenissen bij het EMK die hij allemaal heeft mogen meemaken. De prachtige koorreis naar Duitsland in ons 40-jarig jubileumjaar 2013 en het toen uitbrengen van een geslaagde jubileumkrant. De vele prachtige concerten die we hebben georganiseerd, met solisten, strijkers, fluitisten, blazers enz.. Elk jaar hebben we geprobeerd een mooie Paaszang neer te zetten. Soms met medewerking van de kinderen en kleinkinderen van de leden, soms met medewerking van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK). Een koor dat bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK. De koor- en samenzangmiddag voor de ouderen, de medewerking aan de kerstnachtdiensten in bomvolle kerken en, nog niet eens zo heel lang geleden, een prachtig optreden in Dordrecht. Zoals men op de website van het EMK kan lezen is het een ambitieus, gezellig en goed mannenkoor dat in vele plaatsen in de regio en in Nederland door de manier en inhoud van zingen een graag gehoord mannenkoor is.

Tot slot Niet te vergeten was natuurlijk ook de wisseling van dirigenten in 2016. Wiebren Buma verliet na 13 jaar het EMK en Ab Weegenaar trad aan. Ook de prachtige bedragen die we een aantal jaren mochten ontvangen van de clubkasactie en het stimuleringsfonds van de Rabobank, waren eveneens hoogtepunten.Zo kan hij nog wel even doorgaan, er waren zeker nog meer gebeurtenissen het vermelden waard, maar Arnold laat het hierbij. “Met een gerust hart draag ik de voorzittershamer over aan ons zeer gewaardeerd koorlid Gerrit Paarlberg”, aldus Arnold.

Drijfveren voorzitterschap EMK Vanwege zijn pensionering heeft Gerrit Paarlberg meer “vrije tijd” en is hij daardoor toe aan andere uitdagingen. Hij wil zich daarom graag voor 100% bestuurlijk gaan inzetten voor het EMK waar hij al ruim 20 jaar met plezier zingend lid van is. “Zingen werkt ontspannend en geeft energie”, zoals hij altijd heeft mogen ervaren naast zijn intensieve baan. Zijn streven is om dit met nog meer enthousiasme voor het voetlicht te laten treden met als prettig gevolg dat het EMK-ledenbestand weer richting de 80 leden kan opklimmen. Gerrit ziet uit naar een boeiende EMK bestuursperiode, waarin het EMK met de nodige inzet en vooral plezier mag zingen en toewerken naar een paar prachtige optredens en concerten, die vaak meer luisteraars op een positieve manier raken dan we onszelf realiseren.


 

L Janson

In Memoriam: Loek Janson

In de leeftijd van 87 jaar is Loek Janson overleden. Sinds december 2000 was Loek lid van het Ermelo’s MannenKoor, waar hij zijn plek had gevonden bij de 2e tenoren. Iedere week keek hij met plezier uit naar de oefenavond op maandag. Hij droeg het EMK een warm hart toe. Niet alleen met zingen heeft Loek zich ingezet voor het mannenkoor, hij was ook lange tijd medeorganisator van de rommelmarkt (zijn schuur stond een groot gedeelte van het jaar vol met spullen daarvoor) en een vaste kracht bij de jaarlijkse bloemenmarkt. De geldkist welke daarvoor wordt gebruikt is destijds door hem geschonken. Het Ermelo’s MannenKoor zal zijn vrolijkheid en optimisme missen, evenals zijn uitspraak “zingen is altijd beter dan mopperen”.

Wij wensen zijn vrouw Joke en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.