Nieuwjaar 2020De nieuwjaarsreceptie van het Ermelo’s MannenKoor werd ook dit jaar weer gehouden in het restaurant Bon Appétit van PROSON. Een druk bezochte receptie met zeker 119 aanwezigen. Bij binnenkomst kon een ieder direct loten kopen voor de jaarlijkse grote loterij om vervolgens te genieten van een welkomstdrankje. Met een consumptiebon op zak, zocht eenieder een plekje in de gezellige zaal. Na het openingswoord van de voorzitter Arnold Wijnsma, werd gezamenlijk een lied gezongen. Ook de aanwezige dames lieten zich van hun beste kant horen. Daarna was het genieten van een tafel vol Chinese gerechten. Genoeg voor iedereen. Omdat de loterijcommissie dit jaar weer veel prijzen had weten te regelen werd, in overleg met de activiteitencommissie, besloten om de trekking van de winnende nummers in 3 sessies te verdelen. De eerste sessie werd gestart nadat het Chinese buffet was afgeruimd. Daarna was de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar viel deze eer ten beurt aan Klaas van Diermen (25 jaar), Gert van den Ham, Frans ter Schiphorst en Arnold Wijnsma (12,5 jaar). Voor allen was er een terugblik op hun EMK-verleden, een bijbehorend schildje en een mooie bos bloemen (met dank aan Frouwkje Jonker). Hierna was de loterijcommissie weer aan de beurt. Sessie twee ging van start. Ook nu weer veel gelukkige winnaars. Er was zelfs een winnares die een prijs won welke door haar zelf was geschonken. Voordat de laatste sessie van de loterij werd gestart, werd eerst door velen nog even een drankje besteld. Overigens was het de hele avond behoorlijk druk bij de bar. En toen de finale van de loterij met een nieuwe hoofdprijs en wel een kruiwagen met overall en twee spades. De gelukkige winnaar was Wieb de Vries. Altijd handig als je in een appartement woont. Wie wilde kon nog even napraten onder het genot van (nog) een drankje. Hierna was de geslaagde nieuwjaarsreceptie ten einde. Organisatie bedankt, het was weer perfect geregeld.


mini Kosse lintjeVergroten klik op fotoZaterdagavond 7 december, sloot het Ermelo’s MannenKoor het jaar 2019 af met een decemberconcert. Het EMK werd hierbij begeleid door diverse leden van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen en een vijftal koperblazers van het Gelders Orkest. De vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelde het orgel/de piano. De algehele leiding was in handen van dirigent Ab Weegenaar en Carla Boven verzorgde de presentatie. Het gratis toegankelijke concert werd geopend door voorzitter Arnold Wijnsma, waarna gestart werd met het programma. Tijdens het 1,5 uur durende concert kon het publiek genieten van het EMK, afgewisseld door intermezzo’s van het strijkorkest of het koperkwintet. Onder de toehoorders in de volle Immanuelkerk was ook de beschermheer van het EMK, burgemeester André Baars, aanwezig en niet alleen om te genieten van het concert, naar later bleek. Want direct na de sluiting door de voorzitter, nam de burgemeester nog even het woord. Na lovende woorden voor het totale concert werd duidelijk waarvoor hij ook aanwezig was. Het koorlid Kosse Jonker kreeg van hem een lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat Kosse al vele jaren (heeft) verricht. En dat dit veel is, bleek wel uit de enorme opsomming hiervan. Na een spontaan “Lang zal hij leven” werd het decemberconcert officieel afgesloten met een laatste lied. Een geweldig applaus hierna gaf aan dat het decemberconcert enorm was gewaardeerd. Dit bleek eveneens uit de mooie opbrengst van de collecte ter bestrijding van de kosten. Het EMK kan terugkijken op een geslaagd decemberconcert.


 

 ROO3914 Vergroten ? klik op foto.Het Ermelo’s MannenKoor sluit het jaar af op zaterdag 7 december met een decemberconcert. Een gevarieerd programma is hiervoor door de muziekcommissie samengesteld, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de Kerst. Het EMK wordt begeleid door diverse leden van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen.Ook zullen een vijftal koperblazers van het Gelders Orkest hun medewerking verlenen. Het orgel of de piano wordt bespeeld door Bert Elbertsen. De algehele leiding is in handen van Ab Weegenaar en Carla Boven verzorgt deze avond de presentatie. De aanvang van het decemberconcert is 20.00 uur, de deuren van de Immanuelkerk zijn om 19.30 uur geopend. De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten. Het Ermelo’s MannenKoor nodigt u van harte uit.


 

Rabo 2019Vergroten klik op fotoDinsdagavond 15 oktober jl. was de finale van de Rabo ClubSupport in De Heerlickheijd van Ermelo. Maar liefst 34 cheques werden die avond uitgereikt aan het verenigingsleven uit Ermelo. Dat het Ermelo’s MannenKoor weer veel stemmen heeft binnengehaald bleek wel uit het feit dat zij in de top-5 van de best scorende verenigingen zijn geëindigd. Een 5e plaats leverde een cheque op ter waarde van € 704,70, welke in ontvangst werd genomen door de voorzitter Arnold Wijnsma. Ook dit jaar is het EMK weer bijzonder tevreden met dit behaalde resultaat. Allen die op hen hebben gestemd, dank daarvoor.  

 

 

 


 

 ROO4133Tijdens zijn wekelijkse praatje aan het begin van de oefenavond, gaf voorzitter Arnold Wijnsma op maandag 7 oktober te kennen dat hij de beslissing heeft genomen om op 9 maart van het volgende jaar, tijdens de ALV, zijn voorzitterschap van het Ermelo’s Mannenkoor neer te leggen. In overleg met het bestuur is besloten om dit echter vroegtijdig aan de leden bekend te maken. Arnold gaf hierbij aan dat hij, na 11 jaar bestuurswerk waarvan 8 jaar als voorzitter, geen energie en de inspiratie meer heeft om nog langer door te gaan in deze functie. Ook met zijn andere functies zoals het organiseren van alle activiteiten en het PR werk zal hij stoppen. "Het is op” gaf Arnold aan. Wel blijft hij lid van het EMK, want zingen doet hij graag. De andere leden van het bestuur gaan binnen de gelederen van het Ermelo’s Mannenkoor op zoek naar een nieuwe voorzitter