kerst nacht dienst 2017Kerstnacht heeft het Ermelo’s MannenKoor zijn medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Daar er verwacht werd dat deze dienst door erg veel mensen bezocht zou worden en de meesten van hen “op tijd” wilden zijn, werd voor alle zekerheid besloten het “inzingen” van het EMK te vervroegen. Een goede inschatting, want zelfs toen kwamen de eerste kerkgangers al binnen. Ruim voor aanvang van de dienst was de kerkzaal dan ook al vol. Zelfs een extra zaal was volledig bezet. Het werd een mooie, warme kerstnachtdienst met veel zang door zowel het EMK als samenzang. Het Ermelo’s MannenKoor werd dit keer gedirigeerd door Wiebren Buma. De muzikale begeleiding was in handen van Wim Kroon (piano), Cas Buma (hobo) en Wiejan van den Akker (orgel gemeentezang). De voorganger was ds. Jan Visser. De kerstnachtdienst werd neuriënd begonnen door het EMK met het lied “Komt allen tezamen” en werd na de zegen door alle aanwezigen uit volle borst afgesloten met “Ere zij God”, waarbij het EMK de tussenstem zong.


 

Kerst 2017 1Zondagavond 24 december verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk.Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Wim Kroon zal het koor begeleiden. Ook Cas Buma zal enkele liederen op hobo ondersteunen. Wiejan van den Akker is de begeleider (orgel) tijdens de gemeentezang. Aanvang van deze kerstnachtdienst is 21.30 uur. De voorganger is ds. Jan Visser.


 

Foto mannenkoor 2017 1Voor aanvang van de generale repetitie van het najaarsconcert, zijn er nieuwe officiële foto’s van het EMK gemaakt. Dat was nodig omdat de huidige foto niet meer actueel is. De bijgevoegde foto is gekozen als “de officiële foto” en zal de komende tijd worden gebruikt voor de lokale pers, de EMK-website, programmaboekjes en daar waar verder nodig.


 

najaars concert 2017Zaterdagavond 18 november jl. hebben de aanwezigen, in een behoorlijk gevulde Immanuelkerk, kunnen genieten van een zeer gevarieerde avond tijdens het najaarsconcert van het Ermelo’s MannenKoor. Met medewerking van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, Arjan & Edith Post (trompet), Daphne Visser (sopraan) en Erik-Jan van der Hel (Orgel), presenteerde het EMK dit concert. Onder leiding van Ab Weegenaar werd door het koor zowel bekende als nieuwe liederen uit hun repertoire gezongen, waarvan veel Nederlandstalige. Ook alle medewerkenden lieten solo van zich horen. Vooral het lied “Glory be to God”, ditmaal begeleid door alle musici, maakte indruk. Voor het slotlied werden alle medewerkenden in de bloemen gezet en sprak de voorzitter enkele woorden van dank. Na het concert werd er door veel aanwezigen nog even nagepraat in de foyer.


 

Rabo bank 2017Vrijdag 31 oktober jl. vond de uitreiking plaatst van de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne in het Rabo kantoor te Ermelo. Nadat alle aanwezigen waren voorzien van een drankje, opende de kantoordirecteur Marcel Korving de bijeenkomst. Hij liet weten dat in Ermelo maar liefst 29 verenigingen/stichtingen hebben deelgenomen. In totaliteit zijn er 10.000 stemmen uitgebracht door 4000 stemmers. Ook kon er een orginaliteitsprijs worden gewonnen door de vereniging/stichting die op de meest orginele wijze de Clubkas Campagne onder de aandacht wist te brengen. Deze prijs werd dit jaar gewonnen door Fencing Ermelo (Schermvereniging). Vervolgens werden de cheques van de Clubkas Campagne overhandigd. De kantoordirecteur deed dit aan de 3 verenigingen uit Ermelo met de meeste stemmen. En tot die top-3 behoorde ook het EMK. Bij een prachtige 3e plaats behoorde een cheque van maar liefst € 879,00, welke in ontvangst werd genomen door de voorzitter Arnold Wijnsma. De 2e plaats was voor Drumband Doe Maar (€ 961,00) en de 1e plaats voor de buurtvereniging Horst en Telgt (€ 1067,00). De cheques voor de overige verenigingen/stichtingen werden daarna uitgereikt door een viertal Rabo-medewerkers. Nadat alle foto’s waren genomen, werd er nog enige tijd nagepraat door alle aanwezigen. Het Ermelo’s MannenKoor wil een ieder, die op hen heeft gestemd, hartelijk bedanken. Het geldbedrag is bestemd voor ons jubileumconcert op 7 december 2018, waarvoor u alvast van harte bent uitgenodigd.