dinsdag 22 oktober 2019
 

 • Ermelo, 27 februari 2010 -
  De door het Ermelo's MannenKoor georganiseerde "Koor- & samenzangavond" in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo, is één groot succes geworden. Dankzij de nodige inspanningen door diverse leden is er vooraf veel PR aandacht geschonken aan deze zangavond. Posters, flyers, krantenartikelen en informatie op diverse websites hebben er mede voor gezorgd dat de kerk tot aan de nok toe was gevuld. Tot de laatste minuut voor de aanvang van het concert moesten er stoelen worden bijgeplaatst.Zeer gewaardeerd werd het Nederlandstalige repertoire van het Ermelo's MannenKoor, afgewisseld met het prachtige trompetspel van het bekende trompetduo Arjan & Edith Post. Ook de bezoekers mochten tijdens het programma met regelmaat zingen, hetgeen bijzonder in de smaak viel.Uit de vele reacties die het bestuur en diverse leden van het koor hebben ontvangen, mag worden gezegd dat de zangavond zeer geslaagd is te noemen. "Ontzettend genoten en voor herhaling vatbaar" was een veelgehoorde reactie.De leiding van het Ermelo's MannenKoor was in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgde de muzikale begeleiding op orgel en piano.


   

 • Ermelo, 16 maart 2010 -
  Paasmaandag 5 april organiseert het Ermelo's MannenKoor een Paaszang in de Immanuכlkerk te Ermelo. Het Christelijk Vocaal Ensemble Vaya con Dios uit Putten verleent zijn medewerking. De toegang is weer gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden voor een goed doel van de stichting "The Well", opgericht door Henk en Henny Jansen uit Putten. Deze stichting zal de opbrengst van de
  collecte geheel besteden aan een voedselproject in Debre Zeit Ethiopië. De aanvang van deze traditionele Paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is Ds. Joz. A. de Koeijer uit Ermelo. Het Ermelo's MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.De collecte bestemd voor "The Well Foundation" t.b.v. een voedselproject in Debre Zeit Ethiopië.Het Christelijk Vocaal Ensemble Vaya con Dios werd in november 1998 opgericht en is ontstaan uit het jeugdkoor De Zuiderzangertjes. Het ensemble telt op dit moment twaalf enthousiaste jonge vrouwen die het een uitdaging vinden om verschillende stijlen te zingen. Het repertoire van Vaya con Dios bestaat uit voornamelijk drie- en vierstemmige stukken en is zeer divers. Stichting The Well is in 2003 opgericht. Na het beכindigen van hun zakelijke activiteiten in 1996 zijn ze zich gaan inzetten voor mensen in nood, met name in Ethiopiכ. De doelstelling van The Well is om structurele hulp te bieden, zodat de mensen een zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Deze structurele hulp bieden zij op 4 gebieden die integraal op elkaar wordt afgestemd: infrastructuur, gezondheidszorg, educatie en inkomensontwikkeling. Omdat een groot deel van de bevolking uit kleine boeren bestaat, is er veel aandacht voor het stimuleren van landbouw en veeteelt. Hiervoor zijn trainingscentra opgezet waar de kleine boeren geschoold worden op het gebied van veeteelt en landbouw. De overheid heeft voor elk trainingscentrum drie leraren gratis beschikbaar gesteld die de theoretische lessen geven, terwijl de medewerkers van The Well op de trainingscentra laten zien hoe ze in de praktijk om moeten gaan met het kweken van groenten, het houden van bijen en legkippen, koeien, fruitbomen enz. enz.


   

 • Ermelo, 20 april 2010 -
  Op zaterdag 8 mei, de dag vóór moederdag, organiseert het Ermelo's MannenKoor weer een grote bloemen- en plantenmarkt. Vanaf 08.30 uur is men welkom bij onze kraam op het Pauwenplein. Evenals voorgaande jaren zal er weer een groot assortiment aanwezig zijn.
  Dit jaar heeft het EMK twee speciale acties in petto. Wie namelijk de CD "Wees stil en luister" (prijs € 10,00) koopt aan de kraam, krijgt een korting van € 2,50 op de bloemen/planten. Ook is het mogelijk om de CD verweven in een bloemstuk te kopen. Wie ter plekke besluit om donateur te worden van het EMK (jaarlijkse bijdrage minimaal € 15,00) krijgt eveneens € 2,50 korting op de aan te schaffen bloemen/planten. Mocht men echter twee jaar of langer donateur worden van het EMK, dan krijgt men maar liefst € 5,00 korting op de bloemen/planten.


   

 • Ermelo, 21 mei 2010 -
  Zaterdag 8 mei, de dag voor moederdag, heeft het Ermelo's MannenKoor weer zijn bloemen- en plantenmarkt georganiseerd.Hoewel de verkoop in de ochtend enigszins tegenviel vanwege het slechte weer, klaarde het in de middag op en werd er vervolgens goed verkocht. Aan het eind van de middag waren er nog amper bloemen over. De coördinator van deze bloemen- en plantenmarkt, Willem Ros, liet tijdens de wekelijkse oefenavond van het koor dan ook weten dat de nettowinst bijna een evenaring was van vorig jaar. Een groot succes dus. Tijdens een interview met het Ermelo's weekblad hebben Willem Ros en Gert Schuurman al hun uiterste best gedaan om de bloemen- en plantenmarkt aan te prijzen. "Kerels helpen kerels". Onder die noemer staan mannen van het Ermelo's Mannenkoor hun geslachtsgenoten met raad en daad bij op de bloemen- en planten markt, liet Willem weten. Gert gaf aan dat het EMK er dit jaar iets extra's van ging maken met enkele leuke acties. Een aantal dames van de vereniging Groei & Bloei, afdeling Ermelo/Putten, had namelijk diverse aansprekende bloemstukken gemaakt voor de verkoop. In het stuk was de laatste cd van het EMK, "Wees stil en luister", kunstig verwerkt. Daarnaast werd de cd ook los te koop aangeboden voor tien euro. Dit bedrag was inclusief een waardebon van 2, 50 euro die kon worden ingeruild voor korting op een bloemetje of plantje.Wie bovendien ter plekke besloot donateur te worden van het mannenkoor voor vijftien euro per jaar, kreeg eveneens 2,50 euro korting. Willem verzekerde nog dat de bloemen- en plantenmarkt altijd een hoogtepunt is voor de leden van het koor. "Het is altijd extra gezellig met die mannen achter de kraam. Bijna alle leden van ons koor willen ook graag meedoen. We hebben zelfs een wachtlijst." Het was al weer voor de twaalfde keer dat het EMK op het Pauwenplein stond met de verkoop van voorjaarsplanten en -bloemen om de clubkas te spekken. Al die jaren is Willem Ros de grote animator van dit geheel. Chapeau.


   

 • Ermelo, 8 aug. 2010 -
  Om de clubkas te spekken was het Ermelo’s MannenKoor ook dit jaar weer vertegenwoordigd met een kraam op de avondmarkt te Ermelo. Daar verkochten zij speelgoed, was er een rad van avontuur met leuke prijzen en waren er speciale kortingsbonnen van enkele plaatselijke middenstanders te koop voor € 1,00 per bon. Met deze kortingsbonnen worden bij deze middenstanders leuke kortingen verstrekt. Veel bezoekers wisten de stand van het Ermelo’s MannenKoor te vinden, welke kon worden aangetroffen op de locatie Pauwenplein/Stationsstraat. Volgens hen is een bezoek aan de kraam van het Ermelo’s MannenKoor zeker de moeite waard geweest.


   

Abonneer U vrijblijvend

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.