dinsdag 22 oktober 2019
 

 •  
   Ermelo, 14 sept.2010 -
   
  Het EMK is sinds 30 augustus weer gestart met zijn nieuwe seizoen. Zo'n 85 leden zijn druk aan het oefenen met diverse liederen, welke tijdens het galaconcert op 30 oktober beluisterd kunnen worden.
  Het Ermelo’s MannenKoor heeft een rijke geschiedenis sinds de oprichting op 7 december 1973. Het koor verleent al meer dan vijfendertig jaar medewerking aan allerlei concerten, zangavonden en (kerk)diensten en geeft jaarlijks o.a. een paas-, gala- en kerstconcert. Het EMK kenmerkt zich door een veelzijdig en breed georiënteerd repertoire zoals geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek. Daarnaast werken van Beethoven, Mozart, Schubert, Händel, etc. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire. In vele plaatsen in Nederland en daarbuiten vormt het, door de manier en inhoud van hun zingen, een graag gehoord mannenkoor.Het koor repeteert (het zomerseizoen uitgezonderd) iedere maandagavond van 19:45 tot 22:00 uur in het plaatselijk buurtcentrum “De Leemkuul”. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

   

 • Ermelo, 14 okt. 2010 -
  Zaterdag 30 oktober organiseert het Ermelo’s MannenKoor een galaconcert in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo.Dit galaconcert krijgt een extra dimensie omdat er medewerking wordt verleend door de internationale concertzanger Pieter Vis (bas-bariton) en de jongenssopranen Werner van Manen en Marijn Eigenhuis van het Kampen Boys Choir. Het Ermelo’s MannenKoor zal dit concert veel nieuwe liederen ten gehore brengen waaronder “Aria en Priesterkoor” en “Chor der Priester”. De toegang is 10 euro en 8,50 euro voor donateurs. In de pauze wordt, op vertoon van het toegangsbewijs, een gratis consumptie verstrekt. De aanvang van het galaconcert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.


   

 • Ermelo, 31 okt. 2010 -
  Ondanks het feit dat er op 30 oktober maar liefst 5 muziek- en zangverenigingen gelijktijdig in Ermelo een concert/uitvoering gaven, zat de Immanuelkerk tijdens het Galaconcert van het Ermelo’s MannenKoor nagenoeg vol.Een enthousiast publiek liet na afloop van het concert weten enorm te hebben genoten van de nieuw ingestudeerde liederen van het EMK, de internationale concertzanger Pieter Vis die diverse bas/bariton partijen zong, de twee jongenssopranen Werner van Manen en Marijn Eigenhuis van het Kampen Boys Choir en het instrumentale intermezzo door Bert Elbertsen. Vooral het laatste lied “Battle hymn of the Republic” van het avondvullende programma, dat door koor en solisten gezamenlijk werd uitgevoerd, werd gewaardeerd met een enorm en langdurig applaus.Het Ermelo’s MannenKoor stond ook deze keer onder leiding van Wiebren Buma en was Bert Elbertsen weer de vaste begeleider op orgel en piano.


   

 • Ermelo, 1 nov. 2010 -
  Tijdens en na de zomervakantie van 2010 hebben twee leden van het Ermelo’s MannenKoor (EMK) zich erg druk gemaakt om te komen tot een nieuwe website. Na diverse onderlinge besprekingen hebben Huub Hess en Gert Schuurman hun voorstel hiertoe bij het bestuur neergelegd. Na akkoord zijn zij gestart om hun ontwerp gestalte te geven. Huub heeft zich bezig gehouden met de structuur, de bouw en met de eerste testen. Gert droeg zorg voor de inhoud van diverse nieuwe pagina's en voor het uitvoeren van de gebruikerstest. Al met al een forse klus van enkele maanden doorlooptijd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een website waar, volgens beide heren, het EMK mee voor de dag kan komen. Waarom een nieuwe website? Hiervoor zijn diverse redenen, waaronder behoefte aan meer
  functionaliteit en flexibiliteit, 'echte' afscherming van de Ledenpagina, meer en betere onderhoudsmogelijkheden en een moderner uiterlijk. De website heeft een totale metamorfose ondergaan en heeft een nagenoeg geheel andere indeling. Daarnaast zijn er nieuwe pagina's toegevoegd, zoals een verbeterde sponsorpagina en een pagina toegespitst op pers en media. Voor de laatste categorie is er de zgn. Mediakit met 'hapklare brokken' voor kranten en/of websites. Kortom, een verfrissende nieuwe website die gezien mag worden.


   

 • Ermelo, 25 november 2010 -
  Op initiatief van het Ermelo’s MannenKoor is er op woensdag 24 november een gezamenlijk overleg geweest tussen diverse Ermelose muziek- en zangverenigingen. Doel was om te bezien of de agenda’s, betreffende alle optredens in Ermelo, vooraf onderling beter kunnen worden afgestemd. Maar liefst 6 concerten werden er gelijktijdig in Ermelo gehouden op 30 oktober van dit jaar. Voor Gert Schuurman (Public Relations) van het Ermelo’s MannenKoor was dit de aanleiding om alle, bij hem bekende, muziek- en zangverenigingen van Ermelo uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg om te bezien of dit in de toekomst wellicht beter kan worden afgestemd en bewaakt. In totaal 9 verenigingen gaven aan zijn verzoek gehoor. Tevens was het Servicepunt Amateurkunst Noordwest Veluwe (SAK) voor dit overleg uitgenodigd. Het SAK had in een eerder gesprek met Gert al aangeboden om een bewakende rol te kunnen en willen spelen. Unaniem werd tijdens het gezamenlijk overleg door alle aanwezigen besloten om gebruik te maken van de aangeboden diensten door SAK. Uiteraard werden er nog meer punten behandeld. Zo zullen de aanwezige verenigingen allen een link van de andere verenigingen aanbrengen op hun eigen website. Ook gaat men elkaar, via mail, attenderen op komende concerten. Tot slot werden nog enkele tips uitgewisseld voor het (mogelijk) verkrijgen van subsidies en om de CD verkoop te stimuleren. Na afloop verklaarden alle aanwezigen dat dit overleg als zeer nuttig is ervaren. Het SAK zal in de toekomst opnieuw een dergelijk overleg organiseren.


   

Abonneer U vrijblijvend

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.