markt1 2Zelfs één flinke regenbui weerhield de EMK-verkopers er niet van om zaterdag 13 mei vol enthousiasme de diversiteit aan bloemen, planten en mooi opgemaakte stukjes tijdens de EMK-bloemenmarkt aan de man te brengen. Veel mannen en kinderen, op zoek naar een cadeautje voor Moederdag, gingen dan ook tevreden naar huis. Maar ook de dames lieten zich niet onbetuigd; ook zij kochten het nodige om hun huis of tuin op te fleuren. De bezorgdienst van het EMK had dan ook hun handen vol om de grotere bestellingen netjes thuis af te leveren. Een zeer gewaardeerde service van het mannenkoor. Bij het sluiten van de markt was het opruimen zo gebeurd. Er was nl. nog amper handel over. Na het minnen en plussen bleek er sprake van een recordopbrengst. Het Ermelo’s MannenKoor kan dus spreken van een zeer geslaagde bloemenmarkt. Een ieder die zich voor en/of op deze dag heeft ingezet, enorm bedankt.


 

4 meiHet Ermelo’s MannenKoor heeft zijn medewerking verleend aan een overdenking, voorafgaand aan de dodenherdenking in Ermelo. Vanaf 18.45 uur, totdat de voorzitter van het Oranjevereniging Ermelo zijn openingswoord sprak, was het doodstil in de Immanuelkerk. De vele aanwezigen, waaronder het college van B en W, luisterden aandachtig naar een gedicht van Silje Dynna, de Chr. Harmonie Crescendo, het EMK en majoor Jos Schepers, die zelf is uitgezonden op vier missies en hierover zijn ervaringen deelde. Bij het verlaten van de kerk, zong het EMK “Blijf bij mij Heer”, begeleid door de Chr. Harmonie Crescendo.


 

Picture1.png paas collecteTijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor is er altijd een collecte, waarvan de opbrengst door het EMK wordt geschonken aan de goed doel. Dit jaar was de opbrengst voor “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Deze stichting is opgezet ten behoeve van cliënten van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe in de regio Ermelo en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van hen die begrepen zijn onder de doelstelling van de stichting. De opbrengst van de collecte was maar liefst € 1100,00, een zeer mooi resultaat. Direct na de pauze van de oefenavond op maandag 1 mei overhandigde EMK-voorzitter Arnold Wijnsma de cheque aan de voorzitter van de stichting mw. A.W. Jacobi. Met enkele woorden van dank liet zij weten erg blij te zijn met het bedrag en dat hiermee “iets goeds” gedaan gaat worden in de Dillenburg, IJsvogel, Amaniet en de Arcade.


 

Pasen 2017Op 2e paasdag heeft het Ermelo’s MannenKoor wederom hun traditionele paaszangdienst georganiseerd. Ook dit jaar weer met de medewerking van het Ermelo’s VrouwenKoor, een projectkoor bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK. Ruim voor aanvang hadden zich al veel toehoorders verzameld in de hal van de Immanuelkerk. Daar alle plaatsen beneden bij aanvang van de paaszangdienst bezet waren, kon men ook boven op de galerij plaats nemen. De Immanuelkerk was dan ook nagenoeg vol. Afwisselend lieten het EMK en EVK zich van hun beste kant horen, waarbij één lied gezamenlijk werd gezongen. Ook samenzang stond op het programma. Dankzij de mooie begeleiding van Bert Elbertsen op het orgel en de piano, Irene Dekker-Eijgendaal op dwarsfluit en Anneke Bruinink-Schram op pauken, kan er gesproken worden van een gevarieerde en geslaagde paaszangdienst. Door diverse aanwezigen werd dit dan ook bevestigd na afloop. De opbrengst van de collecte werd dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Ab Weegenaar. De voorganger was ds. G. Bikker.


 

Paasang 2017 2Paasmaandag 17 april organiseert het Ermelo’s MannenKoor een paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. De aanvang van deze traditionele paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is ds. G. Bikker. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Ab Weegenaar en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano. Een vrouwenkoor, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK verlenen ook dit jaar weer hun medewerking. Tevens zullen Irene Dekker-Eijgendaal (fluit) en Anneke Bruinink-Schram (pauken) deze paaszang muzikaal ondersteunen. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden voor een goed doel. De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”.