dinsdag 22 oktober 2019
 

 • Ermelo, 6 dec. 2010 -
  Zaterdag 18 december geeft het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert in het Kerkelijk Centrum aan Jeugdkant 14.
  Het koor brengt zowel bekende als nieuwe kerstliederen ten gehore en staat onder leiding van Wiebren Buma. Het orgel en de piano worden bespeeld door Erik-Jan van der Hel. Een kerstconcert dat extra wordt opgeluisterd door trompettiste Daniëlle Egberts en harpiste Saskia Kingma.
  Het concert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend. De toegang is 5 euro. Daniëlle Egberts en Saskia Kingma Daniëlle Egberts heeft gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam bij Peter Masseurs, solo trompettist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Na het behalen van haar solistendiploma werkte ze als freelance musicus bij gerenommeerde orkesten zoals o.a. het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Ook heeft zij geremplaçeerd bij diverse ensembles zoals o.a. het Nederlands Kamer Orkest, Het Radio Kamer Orkest en het Asko Ensemble. Harpiste Saskia Kingma studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Edward Witsenburg. Meteen na haar eindexamen Uitvoerend Musicus werd zij aangesteld als harpiste bij het huidige Orkest van het Oosten in Enschede. Met dit orkest trad zij diverse malen als soliste op met o.a. de Dansen van Claude Debussy. Ook speelde zij in diverse orkesten zoals het Radio Philharmonisch Orkest,het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ook in kamermuziekverband verleende zij haar medewerking aan cd-, radio- en televisieopnames. Saskia Kingma is als hoofdvakdocente Harp aan Codarts (het Rotterdams Conservatorium) verbonden. Daniëlle Egberts en Saskia Kingma vormen een veelzijdig duo.


   

 • Ermelo, 10 febr. 2011 

  10 febr 2011Vanwege groot succes organiseert het Ermelo’s MannenKoor (EMK) op zaterdag 26 februari wederom een “Koor- & samenzangavond” in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo.De aanvang is 20:00 uur en de zaal zal open zijn vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden vanwege de gemaakte kosten.Deze avond zal het EMK veelal bekende Nederlandstalige liederen zingen uit zijn repertoire. Ook de aanwezige bezoekers kunnen hun stem laten horen tijdens de samenzang. De leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgt de muzikale begeleiding op orgel en/of piano.Ido Keekstra (piano) en Catharina Keekstra-Veldema (trompet) verlenen hun medewerking aan deze avond.Ido Keekstra werd geboren in 1967 te Dokkum. Hij studeerde Schoolmuziek aan het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen. Momenteel is hij als muziekdocent verbonden aan het Chr. College Groevenbeek te Ermelo. Daarnaast is Ido Keekstra dirigent van het Kamerkoor Zeewolde en organist van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Binnen laatstgenoemde kerkgemeenschap is hij voornamelijk actief als begeleider van muzikale projecten en als muzikaal leider van musicalproducties.Catharina Keekstra-Veldema is geboren in 1974 te Holwerd. Zij studeerde trompet bij Siemen Hoekstra en Maurice van Dijk en volgde directielessen bij Piebe Bakker. Momenteel is ze als trompettiste verbonden aan het Hineni Symfonie Orkest (voornamelijk bestaande uit professionele instrumentalisten). Daarnaast speelt ze bij de Algemene Muziekvereniging Zeewolde. Catharina Keekstra treedt regelmatig op als soliste bij verschillende koren.


   

 • 4 feb. 2012 19:34
  bobIn een bijzondere ledenvergadering werd Bob Dolstra met algemene stemmen door de leden van het Ermelo's MannenKoor benoemd tot Erelid. Tijdens de repetitie van het koor op 16 mei is hem dat meegedeeld en werden Bob en zijn vrouw Tine door de voorzitter van het EMK in de bloemen gezet. Natuurlijk zong het koor daarna speciaal voor het echtpaar enkele liederen. Bob Dolstra is geboren in 1927 en lid geworden van het EMK in maart 1978. Hoewel de exacte periode niet voor 100% met zekerheid te zeggen is, was hij van 1990 tot 1996 hij voorzitter. In die periode was Meindert de Jong dirigent (1987-1999). Bob is een gezellige prater en voetballiefhebber, net als Piet Hazewinkel die toen secretaris was.Een bestuursvergadering werd nogal eens onderbroken door een voetbalwedstrijd. Het werd dan gauw een uurtje of 11-12. Bob probeerde problemen altijd in 'der minne' te schikken en slaagde daar ook meestal in. Bobs vrouw Tine heeft ook een steentje bijgedragen, zij was een van de eerste 'gastdames', die in die tijd een lichtblauwe outfit droegen en daardoor zeer herkenbaar waren.


   

 •  

  Ermelo, 28 febr. 2011

  Maar liefst 3 optredens van het Ermelo’s MannenKoor in de maand februari. Op uitnodiging van het verpleeghuis “Amaris Gooizicht” te Hilversum, werd daar het spits afgebeten. Ondanks dat de zaal was voorzien van grote gordijnen en de piano zo vals was als een kraai, wist het EMK er toch een goede uitvoering van te maken. In ieder geval waren de aanwezige bewoners van het verpleeghuis meer dan tevreden.Enkele dagen later werd er opgetreden in de kerk van ’s Heerenloo. Tijdens dit optreden werd er door het zeer dankbare publiek aandachtig geluisterd naar het EMK en tijdens de samenzang naar hartenlust meegezongen. Kortom, een ieder heeft genoten van een goed optreden van het Ermelo’s MannenKoor. Overigens was er ook hier een niet gestemde piano aanwezig, waarmee Bert Elbertsen het EMK desondanks toch nog zeer fraai wist te begeleiden.Als laatste optreden was er een “Koor- & Samenzangavond” in de Oude Kerk te Ermelo. Een optreden waarbij het Nederlandstalige repertoire alle aandacht kreeg. In 2010 is het Ermelo’s MannenKoor gestart met een dergelijke avond. Gezien de vele positieve reacties die het EMK toen heeft ontvangen, is besloten om dit optreden vooralsnog jaarlijks te herhalen. Tijdens zijn openingswoord sprak de vice-voorzitter Arnold Wijnsma dan ook al van een terugkerende traditie. Een volle kerk kon genieten van een programma, waarbij het EMK, de samenzang en het piano- en trompetspel van Ido & Catharina Keekstra elkaar afwisselden. De presentatie van deze “Koor- & Samenzangavond” was in handen van Cees Kammeraat. Tijdens alle optredens was de leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en verzorgde Bert Elbertsen de muzikale begeleiding op piano en orgel.


   

 • Ermelo, 18 april 2011 

  18april2011Maranathakerk Bewoners van wooncentra De Dillenburg/Rehoboth en De IJsvogel zeer tevreden.
  Speciaal voor de bewoners van de woonzorgcentra De Dillenburg/Rehoboth en woonservicecentrum De IJsvogel, maar ook voor overige belangstellenden heeft het Ermelo’s MannenKoor (EMK) een koor- en samenzangmiddag georganiseerd op zaterdag 16 april in de Maranathakerk te Ermelo. De voorganger was Ds. P.M.J. Hoogstrate. Tijdens dit optreden heeft het EMK overwegend bekende Nederlandstalige liederen gezongen uit zijn repertoire. Maar deze middag heette niet voor niets koor- en samenzangmiddag; ook de aanwezigen mochten naar hartenlust zingen.De muzikale leiding van het Ermelo’s MannenKoor was in handen van Wiebren Buma en Martin Kamminga verzorgde de begeleiding op het orgel en piano.Deze koor- en samenzangmiddag werd mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo UA “De Varenhof” en de samenwerking met de Stichting Zorggroep Noord-West Veluwe.Daar de beschikbare zaal in De Dillenburg te klein is voor een dergelijke zangmiddag, werd besloten om uit te wijken naar de Maranathakerk. De EMK-leden hebben die middag de bewoners opgehaald en hen met de rolstoel, auto of golfkar naar de kerk begeleid. Uiteraard werd een ieder ook weer netjes thuisgebracht. De koor- & samenzangmiddag was een groot succes. Het weer zat enorm mee tijdens het vervoer en begeleiden naar en vanaf de Maranathakerk, de kerk zat vol en de toehoorders waren enthousiast en zeer tevreden. Kortom, een herhaling waard.


   

Abonneer U vrijblijvend

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.