vrijdag 3 juli 2020
 

Ermelo’s Mannenkoor en ‘Tune Time’ in “Lichte klanken & Evergreens”

Ermelo, 12 oktober 2003
Op 18 oktober a.s. treedt het Ermelo’s Mannenkoor (EMK) op met het Ladies Barbershopkoor ‘Tune Time’. Het EMK behoeft eigenlijk geen introductie. Het heeft een rijke geschiedenis en verleent al dertig jaar medewerking aan allerlei concerten en (kerk) diensten. De combinatie van het EMK met ‘Tune Time’is uniek. Het Barbershopkoor staat onder leiding van Rieni van de Bunt. Barbershop is een Amerikaanse close harmony stijl waarbij vierstemmig wordt gezongen. Ook het showelement speelt hierbij een belangrijke rol. Het concert, “Lichte klanken & Evergreens” begint 18 oktober om 20.15 uur (zaal open 19.45 uur) in de Theaterzaal van “De Dialoog” te Ermelo. De presentatie is in handen van Bernadien Hamhuis-Kampman. Cor Ploeg uit Genemuiden bespeelt de piano. De algehele leiding is in handen van Wiebren Buma. Door de koren zullen prachtige bewerkingen van bekende liederen ten gehore worden gebracht, ieder koor in zijn eigen stijl. Het EMK voert o.a.“I am sailing”, “An der Donau” en “You’ll never walk alone” uit, terwijl Tune Time o.a. de liederen “Moon River”, “That’s what’s friends are for”, “Wim Sonneveld” ten gehore zal brengen. Toegangskaarten א 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij “De Dialoog”. De kassa is open op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 – 15.00 uur. U kunt de kaarten ook bestellen bij Jonker Herenmode (0341-552597)


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.