Ermelo, 28 maart 2005
De tijdens de paaszangdienst van het Ermelo’s Mannenkoor gehouden kollekte heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 1250. Namens de stichting Paulus Mission, voor de kinderen in Roemenie, en de Stichting S.N.S. Hulp Oost Europa ten behoeve van een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk gahandicapte kinderen in Chernovitz ( Oekraine ) worden alle gulle gevers hartelijk bedankt!