Ermelo, 4 september 2005
Na het zomerreces is het Ermelo’s MannenKoor weer met de repetities begonnen. Het ruim honderd leden tellende koor heeft nog altijd plaats voor enthousiaste zangers, die de gelederen willen komen versterken. Naast diverse optredens in Ermelo en naaste omgeving wordt er wekelijks op maandagavond van kwart voor acht tot tien uur gerepeteerd in cultureel - sociaal centrum de Leemkuul in de Eksterstraat. Hebt u belangstelling komt u gerust naar genoemd centrum om eens een repetitieavond op maandagavond bij te wonen. U kunt dan kennismaken met het repertoire en ervaren dat prestatie en gezelligheid uitstekend samen gaan. U bent van harte welkom!