Ermelo, 5 september 2005
Zondag 11 september a.s verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan een bijzondere avonddienst die om 17.00 uur in de Immanuכlkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo wordt gehouden. Thema van de dienst is : “11 september, Begin van het Einde ?“ Voorganger is Ds. J.Eschbach uit Amersfoort. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider van het koor, Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.