Ermelo, 18 december 2006

Verleende het EMK vorig jaar nog medewerking aan een kerstnachtdienst in Vollenhove, dit jaar blijft het koor dichter bij huis. Medewerking wordt verleend aan de kerstavonddienst op 24 december a.s. in de Westerkerk in Ermelo-West. Deze dienst begint om 20.00 uur. Dirigent is Wiebren Buma en het koor wordt instrumentaal begeleid door Ido Keekstra.