Ermelo, 5 maart 2006

Tijdens de jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor op 27 februari j.l. heeft Tijmen Kroon de voorzittershamer overgedragen aan Jaap Bos. Nog voordat deze overdracht plaatsvond heeft hij een tweetal leden, die reeds bij de oprichting van het koor betrokken waren, t.w. de heren Meindert de Boer en Piet Hazewinkel, kunnen feliciteren met hun benoeming tot erelid van het mannenkoor. Tot nog op zeer hoge leeftijd zijn zij lid gebleven van het koor maar hebben inmiddels hun deelname aan het koor moeten beכindigen. Het Ermelo’s MannenKoor is inmiddels gestart met de repetities voor de paaszangdienst op 17 april a.s. en voor meerdere optredens in de loop van dit jaar. Nieuwe leden die het 100-man grote koor willen versterken, blijven van harte welkom. De repetitieavonden worden gehouden op maandagavonden in wijkcentrum de Leemkuul vanaf kwart voor acht.