Ermelo, 25 november 2010 -
Op initiatief van het Ermelo’s MannenKoor is er op woensdag 24 november een gezamenlijk overleg geweest tussen diverse Ermelose muziek- en zangverenigingen. Doel was om te bezien of de agenda’s, betreffende alle optredens in Ermelo, vooraf onderling beter kunnen worden afgestemd. Maar liefst 6 concerten werden er gelijktijdig in Ermelo gehouden op 30 oktober van dit jaar. Voor Gert Schuurman (Public Relations) van het Ermelo’s MannenKoor was dit de aanleiding om alle, bij hem bekende, muziek- en zangverenigingen van Ermelo uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg om te bezien of dit in de toekomst wellicht beter kan worden afgestemd en bewaakt. In totaal 9 verenigingen gaven aan zijn verzoek gehoor. Tevens was het Servicepunt Amateurkunst Noordwest Veluwe (SAK) voor dit overleg uitgenodigd. Het SAK had in een eerder gesprek met Gert al aangeboden om een bewakende rol te kunnen en willen spelen. Unaniem werd tijdens het gezamenlijk overleg door alle aanwezigen besloten om gebruik te maken van de aangeboden diensten door SAK. Uiteraard werden er nog meer punten behandeld. Zo zullen de aanwezige verenigingen allen een link van de andere verenigingen aanbrengen op hun eigen website. Ook gaat men elkaar, via mail, attenderen op komende concerten. Tot slot werden nog enkele tips uitgewisseld voor het (mogelijk) verkrijgen van subsidies en om de CD verkoop te stimuleren. Na afloop verklaarden alle aanwezigen dat dit overleg als zeer nuttig is ervaren. Het SAK zal in de toekomst opnieuw een dergelijk overleg organiseren.