woensdag 8 juli 2020
 

Nieuwe website Ermelo's MannenKoor

Ermelo, 1 nov. 2010 -
Tijdens en na de zomervakantie van 2010 hebben twee leden van het Ermelo’s MannenKoor (EMK) zich erg druk gemaakt om te komen tot een nieuwe website. Na diverse onderlinge besprekingen hebben Huub Hess en Gert Schuurman hun voorstel hiertoe bij het bestuur neergelegd. Na akkoord zijn zij gestart om hun ontwerp gestalte te geven. Huub heeft zich bezig gehouden met de structuur, de bouw en met de eerste testen. Gert droeg zorg voor de inhoud van diverse nieuwe pagina's en voor het uitvoeren van de gebruikerstest. Al met al een forse klus van enkele maanden doorlooptijd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een website waar, volgens beide heren, het EMK mee voor de dag kan komen. Waarom een nieuwe website? Hiervoor zijn diverse redenen, waaronder behoefte aan meer
functionaliteit en flexibiliteit, 'echte' afscherming van de Ledenpagina, meer en betere onderhoudsmogelijkheden en een moderner uiterlijk. De website heeft een totale metamorfose ondergaan en heeft een nagenoeg geheel andere indeling. Daarnaast zijn er nieuwe pagina's toegevoegd, zoals een verbeterde sponsorpagina en een pagina toegespitst op pers en media. Voor de laatste categorie is er de zgn. Mediakit met 'hapklare brokken' voor kranten en/of websites. Kortom, een verfrissende nieuwe website die gezien mag worden.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.