donderdag 4 juni 2020
 

Geslaagd Galaconcert Ermelo’s MannenKoor

Ermelo, 31 okt. 2010 -
Ondanks het feit dat er op 30 oktober maar liefst 5 muziek- en zangverenigingen gelijktijdig in Ermelo een concert/uitvoering gaven, zat de Immanuelkerk tijdens het Galaconcert van het Ermelo’s MannenKoor nagenoeg vol.Een enthousiast publiek liet na afloop van het concert weten enorm te hebben genoten van de nieuw ingestudeerde liederen van het EMK, de internationale concertzanger Pieter Vis die diverse bas/bariton partijen zong, de twee jongenssopranen Werner van Manen en Marijn Eigenhuis van het Kampen Boys Choir en het instrumentale intermezzo door Bert Elbertsen. Vooral het laatste lied “Battle hymn of the Republic” van het avondvullende programma, dat door koor en solisten gezamenlijk werd uitgevoerd, werd gewaardeerd met een enorm en langdurig applaus.Het Ermelo’s MannenKoor stond ook deze keer onder leiding van Wiebren Buma en was Bert Elbertsen weer de vaste begeleider op orgel en piano.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.