vrijdag 3 juli 2020
 

Koor samenzangavond

Ermelo, 10 febr. 2011 

10 febr 2011Vanwege groot succes organiseert het Ermelo’s MannenKoor (EMK) op zaterdag 26 februari wederom een “Koor- & samenzangavond” in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo.De aanvang is 20:00 uur en de zaal zal open zijn vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden vanwege de gemaakte kosten.Deze avond zal het EMK veelal bekende Nederlandstalige liederen zingen uit zijn repertoire. Ook de aanwezige bezoekers kunnen hun stem laten horen tijdens de samenzang. De leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgt de muzikale begeleiding op orgel en/of piano.Ido Keekstra (piano) en Catharina Keekstra-Veldema (trompet) verlenen hun medewerking aan deze avond.Ido Keekstra werd geboren in 1967 te Dokkum. Hij studeerde Schoolmuziek aan het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen. Momenteel is hij als muziekdocent verbonden aan het Chr. College Groevenbeek te Ermelo. Daarnaast is Ido Keekstra dirigent van het Kamerkoor Zeewolde en organist van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Binnen laatstgenoemde kerkgemeenschap is hij voornamelijk actief als begeleider van muzikale projecten en als muzikaal leider van musicalproducties.Catharina Keekstra-Veldema is geboren in 1974 te Holwerd. Zij studeerde trompet bij Siemen Hoekstra en Maurice van Dijk en volgde directielessen bij Piebe Bakker. Momenteel is ze als trompettiste verbonden aan het Hineni Symfonie Orkest (voornamelijk bestaande uit professionele instrumentalisten). Daarnaast speelt ze bij de Algemene Muziekvereniging Zeewolde. Catharina Keekstra treedt regelmatig op als soliste bij verschillende koren.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.