Ermelo,November 2011
Het Ermelo’s MannenKoor heeft een drukke agenda in december.Op 9 december wordt opgetreden in het dolfinarium te Harderwijk. Het EMK is één van de gastkoren tijdens de volkskerstzang, een jaarlijkse traditie rond de kerstdagen.Zaterdag 17 december houdt het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert in de Immanuelkerk te Ermelo. Een kerstconcert dat extra wordt opgeluisterd door een trompettiste en een strijkorkest. Om eenieder in de gelegenheid te stellen dit concert bij te wonen, is de toegang dit jaar gratis. Er wordt wel een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden.Het kerstconcert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend.Om in de juiste kerstsfeer te komen wordt medewerking verleend door de trompettiste Piertje Feenstra en leden van het Harderwijks Strijkorkest.Het belooft een prachtige avond te worden met o.a. de vertolking van het bekende “Hallelujah” uit de Messiah van Georg Fridirch Händel.Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma. Het orgel en de piano wordt bespeeld door Bert Elbertsen. De presentatie van deze avond wordt verzorgd door Gera Sinte Maartensdijk. Vijf dagen later, op donderdag 22 december, verleent het Ermelo's Mannenkoor medewerking aan het kerstconcert van het Zuiderkoor te Putten. Tot slot is het EMK ook nog te horen tijdens de kerstnachtdienst op 24 december (aanvang 22.00 uur) in de Maranathakerk.