donderdag 4 juni 2020
 

Het Ermelo’s MannenKoor heeft een drukke agenda

Ermelo,November 2011
Het Ermelo’s MannenKoor heeft een drukke agenda in december.Op 9 december wordt opgetreden in het dolfinarium te Harderwijk. Het EMK is één van de gastkoren tijdens de volkskerstzang, een jaarlijkse traditie rond de kerstdagen.Zaterdag 17 december houdt het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert in de Immanuelkerk te Ermelo. Een kerstconcert dat extra wordt opgeluisterd door een trompettiste en een strijkorkest. Om eenieder in de gelegenheid te stellen dit concert bij te wonen, is de toegang dit jaar gratis. Er wordt wel een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden.Het kerstconcert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend.Om in de juiste kerstsfeer te komen wordt medewerking verleend door de trompettiste Piertje Feenstra en leden van het Harderwijks Strijkorkest.Het belooft een prachtige avond te worden met o.a. de vertolking van het bekende “Hallelujah” uit de Messiah van Georg Fridirch Händel.Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma. Het orgel en de piano wordt bespeeld door Bert Elbertsen. De presentatie van deze avond wordt verzorgd door Gera Sinte Maartensdijk. Vijf dagen later, op donderdag 22 december, verleent het Ermelo's Mannenkoor medewerking aan het kerstconcert van het Zuiderkoor te Putten. Tot slot is het EMK ook nog te horen tijdens de kerstnachtdienst op 24 december (aanvang 22.00 uur) in de Maranathakerk.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.