Ermelo, 18 april 2011 

18april2011Maranathakerk Bewoners van wooncentra De Dillenburg/Rehoboth en De IJsvogel zeer tevreden.
Speciaal voor de bewoners van de woonzorgcentra De Dillenburg/Rehoboth en woonservicecentrum De IJsvogel, maar ook voor overige belangstellenden heeft het Ermelo’s MannenKoor (EMK) een koor- en samenzangmiddag georganiseerd op zaterdag 16 april in de Maranathakerk te Ermelo. De voorganger was Ds. P.M.J. Hoogstrate. Tijdens dit optreden heeft het EMK overwegend bekende Nederlandstalige liederen gezongen uit zijn repertoire. Maar deze middag heette niet voor niets koor- en samenzangmiddag; ook de aanwezigen mochten naar hartenlust zingen.De muzikale leiding van het Ermelo’s MannenKoor was in handen van Wiebren Buma en Martin Kamminga verzorgde de begeleiding op het orgel en piano.Deze koor- en samenzangmiddag werd mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo UA “De Varenhof” en de samenwerking met de Stichting Zorggroep Noord-West Veluwe.Daar de beschikbare zaal in De Dillenburg te klein is voor een dergelijke zangmiddag, werd besloten om uit te wijken naar de Maranathakerk. De EMK-leden hebben die middag de bewoners opgehaald en hen met de rolstoel, auto of golfkar naar de kerk begeleid. Uiteraard werd een ieder ook weer netjes thuisgebracht. De koor- & samenzangmiddag was een groot succes. Het weer zat enorm mee tijdens het vervoer en begeleiden naar en vanaf de Maranathakerk, de kerk zat vol en de toehoorders waren enthousiast en zeer tevreden. Kortom, een herhaling waard.