Ermelo, 28 febr. 2011

Maar liefst 3 optredens van het Ermelo’s MannenKoor in de maand februari. Op uitnodiging van het verpleeghuis “Amaris Gooizicht” te Hilversum, werd daar het spits afgebeten. Ondanks dat de zaal was voorzien van grote gordijnen en de piano zo vals was als een kraai, wist het EMK er toch een goede uitvoering van te maken. In ieder geval waren de aanwezige bewoners van het verpleeghuis meer dan tevreden.Enkele dagen later werd er opgetreden in de kerk van ’s Heerenloo. Tijdens dit optreden werd er door het zeer dankbare publiek aandachtig geluisterd naar het EMK en tijdens de samenzang naar hartenlust meegezongen. Kortom, een ieder heeft genoten van een goed optreden van het Ermelo’s MannenKoor. Overigens was er ook hier een niet gestemde piano aanwezig, waarmee Bert Elbertsen het EMK desondanks toch nog zeer fraai wist te begeleiden.Als laatste optreden was er een “Koor- & Samenzangavond” in de Oude Kerk te Ermelo. Een optreden waarbij het Nederlandstalige repertoire alle aandacht kreeg. In 2010 is het Ermelo’s MannenKoor gestart met een dergelijke avond. Gezien de vele positieve reacties die het EMK toen heeft ontvangen, is besloten om dit optreden vooralsnog jaarlijks te herhalen. Tijdens zijn openingswoord sprak de vice-voorzitter Arnold Wijnsma dan ook al van een terugkerende traditie. Een volle kerk kon genieten van een programma, waarbij het EMK, de samenzang en het piano- en trompetspel van Ido & Catharina Keekstra elkaar afwisselden. De presentatie van deze “Koor- & Samenzangavond” was in handen van Cees Kammeraat. Tijdens alle optredens was de leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en verzorgde Bert Elbertsen de muzikale begeleiding op piano en orgel.