woensdag 3 juni 2020
 

Drie optredens in februari

 

Ermelo, 28 febr. 2011

Maar liefst 3 optredens van het Ermelo’s MannenKoor in de maand februari. Op uitnodiging van het verpleeghuis “Amaris Gooizicht” te Hilversum, werd daar het spits afgebeten. Ondanks dat de zaal was voorzien van grote gordijnen en de piano zo vals was als een kraai, wist het EMK er toch een goede uitvoering van te maken. In ieder geval waren de aanwezige bewoners van het verpleeghuis meer dan tevreden.Enkele dagen later werd er opgetreden in de kerk van ’s Heerenloo. Tijdens dit optreden werd er door het zeer dankbare publiek aandachtig geluisterd naar het EMK en tijdens de samenzang naar hartenlust meegezongen. Kortom, een ieder heeft genoten van een goed optreden van het Ermelo’s MannenKoor. Overigens was er ook hier een niet gestemde piano aanwezig, waarmee Bert Elbertsen het EMK desondanks toch nog zeer fraai wist te begeleiden.Als laatste optreden was er een “Koor- & Samenzangavond” in de Oude Kerk te Ermelo. Een optreden waarbij het Nederlandstalige repertoire alle aandacht kreeg. In 2010 is het Ermelo’s MannenKoor gestart met een dergelijke avond. Gezien de vele positieve reacties die het EMK toen heeft ontvangen, is besloten om dit optreden vooralsnog jaarlijks te herhalen. Tijdens zijn openingswoord sprak de vice-voorzitter Arnold Wijnsma dan ook al van een terugkerende traditie. Een volle kerk kon genieten van een programma, waarbij het EMK, de samenzang en het piano- en trompetspel van Ido & Catharina Keekstra elkaar afwisselden. De presentatie van deze “Koor- & Samenzangavond” was in handen van Cees Kammeraat. Tijdens alle optredens was de leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en verzorgde Bert Elbertsen de muzikale begeleiding op piano en orgel.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.