18 april 2012 Zorgen voor kansen 2De opbrengst van de collecte tijdens de paaszang, georganiseerd door het Ermelo’s MannenKoor op paasmaandag 09 april, heeft het mooie bedrag van € 717,00 opgebracht.Arnold Wijnsma en Gert Schuurman hebben dit bedrag op maandag 16 april overhandigdaan de werkgroep “Zorgen voor kansen” van GGz Centraal landgoed Veldwijk. Namens deze werkgroep nam de voorzitter Harma van de Brake de cheque in ontvangst.Zij liet weten dat dit bedrag zal worden besteed aan de wensen die in de maand juli 2012 in de wensboom 2012 zullen worden gehangen. Een geweldige opsteker voor de werkgroep, daar er nu nog meer wensen kunnen worden ingewilligd.