26 maart 2012 ImmanuelkerkPaasmaandag 09 april organiseert het Ermelo’s MannenKoor een paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden voor een goed doel.De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan de werkgroep “Zorgen voor kansen” van GGz Centraal landgoed Veldwijk.De aanvang van deze traditionele paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is ds. A. Haaima.
Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.

Zorgen voor kansen
De werkgroep Zorgen voor kansen zet zich in voor cliënten, familie en medewerkers van GGz Centraal landgoed Veldwijk en bewoners van Ermelo en omgeving om verbinding tussen deze groepen te bereiken. Dit willen zij bereiken door verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. Hiervoor zijn inmiddels de werkgroepen Talenten gezocht! en Doe een wens opgestart.

Talenten gezocht!
Via een talentenbureau delen mensen hun talent met (andere) cliënten, patiënten en bewoners van het landgoed Veldwijk. Het kan gaan om een leuke hobby, een bijzondere verzameling of om mensen die beschikken over een bepaalde vaardigheid.

Doe een wens
Sinds augustus 2008 is de werkgroep Doe een wens gestart. Cliënten, patiënten en bewoners die langdurig op Veldwijk verblijven, kunnen hun wens in een daarvoor speciale wensboom hangen. Samen met de mensen die hun talent willen inzetten, spant de werkgroep zich in om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Inmiddels kan de werkgroep al terugzien op 2 geslaagde jaren, waarin de wensboom een succes bleek.