donderdag 4 juni 2020
 

Paaszang Ermelo’s MannenKoor :

26 maart 2012 ImmanuelkerkPaasmaandag 09 april organiseert het Ermelo’s MannenKoor een paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden voor een goed doel.De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan de werkgroep “Zorgen voor kansen” van GGz Centraal landgoed Veldwijk.De aanvang van deze traditionele paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is ds. A. Haaima.
Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.

Zorgen voor kansen
De werkgroep Zorgen voor kansen zet zich in voor cliënten, familie en medewerkers van GGz Centraal landgoed Veldwijk en bewoners van Ermelo en omgeving om verbinding tussen deze groepen te bereiken. Dit willen zij bereiken door verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. Hiervoor zijn inmiddels de werkgroepen Talenten gezocht! en Doe een wens opgestart.

Talenten gezocht!
Via een talentenbureau delen mensen hun talent met (andere) cliënten, patiënten en bewoners van het landgoed Veldwijk. Het kan gaan om een leuke hobby, een bijzondere verzameling of om mensen die beschikken over een bepaalde vaardigheid.

Doe een wens
Sinds augustus 2008 is de werkgroep Doe een wens gestart. Cliënten, patiënten en bewoners die langdurig op Veldwijk verblijven, kunnen hun wens in een daarvoor speciale wensboom hangen. Samen met de mensen die hun talent willen inzetten, spant de werkgroep zich in om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Inmiddels kan de werkgroep al terugzien op 2 geslaagde jaren, waarin de wensboom een succes bleek.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.