1 febr 2011Na een zeer drukke decembermaand met maar liefst 4 optredens, organiseert het Ermelo’s MannenKoor alweer voor de derde keer een “Koor- & samenzangavond” in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo. De aanvang is 20.00 uur en de zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden vanwege de gemaakte onkosten. Voorgaande jaren bleek deze avond een dusdanig succes, dat het ook dit jaar weer op de agenda van het Ermelo’s MannenKoor (EMK) is geplaatst. Het veelal Nederlandstalige repertoire, de samenzang en de gastoptredens zijn de juiste ingrediënten voor een enthousiast en tevreden publiek. Ook dit optreden zal het EMK weer overwegend bekende Nederlandstalige liederen zingen uit hun repertoire en is er veel ruimte voor samenzang. De leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgt de muzikale begeleiding op orgel en/of piano.Leon Koppelman (www.leonkoppelman.nl) zal deze avond opluisteren met zijn panfluit, in samenwerking met de euponiumspeler Gerd Wensink (www.gerdwensink.nl). De presentatie deze avond wordt verzorgd door Chiel Sinte Maartensdijk.