Nieuwe kerk ErmeloVerleent het EMK medewerking aan een zangavond georganiseerd door de stichting “Woord en Daad” in de Nieuwe kerk te Ermelo..EMK o.l.v. Wiebren Buma. Begeleider: Bert Elbertsen.
De zangavond wordt geleid door: ds. de Koeijer
Aanvang: 20.00 uur