Op woensdag, 28 augustus 2013 reist het Ermelo’s Mannenkoor af naar het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het vakantiebureau.nl organiseert al 50 jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland voor mensen die graag zorgeloos op vakantie willen. Zij verwelkomen ouderen, maar ook de mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. De vakanties worden mogelijk gemaakt door de inzet van zo'n 1.400 vrijwilligers per jaar en staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. In deze week is de vrijwilligersgroep Ermelo, die bestaat uit ± 25 personen, actief. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond. Er zullen veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een avond die altijd zeer gewaardeerd wordt door de vakantiegangers. Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Bert Elbertsen begeleidt het koor op de piano. Speciaal voor deze avond verzorgen zij samen de intermezzo’s. Wiebren op trompet en Bert op de piano.
De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.