vrijdag 3 juli 2020
 

Koor- en samenzangavond in de Werelt

Op woensdag, 28 augustus 2013 reist het Ermelo’s Mannenkoor af naar het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het vakantiebureau.nl organiseert al 50 jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland voor mensen die graag zorgeloos op vakantie willen. Zij verwelkomen ouderen, maar ook de mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. De vakanties worden mogelijk gemaakt door de inzet van zo'n 1.400 vrijwilligers per jaar en staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. In deze week is de vrijwilligersgroep Ermelo, die bestaat uit ± 25 personen, actief. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond. Er zullen veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een avond die altijd zeer gewaardeerd wordt door de vakantiegangers. Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Bert Elbertsen begeleidt het koor op de piano. Speciaal voor deze avond verzorgen zij samen de intermezzo’s. Wiebren op trompet en Bert op de piano.
De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.