MG 0065Op zaterdag 20 april 2013 organiseert het Ermelo’s Mannenkoor in het kader van haar 40 jarig jubileum een korenavond in de Immanuelkerk te Ermelo.
Een unieke muzikale avond waaraan drie verschillende koren meedoen die elk hun eigen koormuziek ten gehore brengen. Naast het EMK doen Vox Nio o.l.v. Marten Kamminga en het Geref. Kerkkoor Immanuel o.l.v. Fokko Bennen mee. Het Kerkkoor Immanuel wordt begeleid door Erik Jan van der Hel op het orgel en Harald Groen op de dwarsfluit. Het EMK staat zoals gewoonlijk o.l.v. Wiebren Buma en wordt begeleid door Bert Elbertsen.Corinne Snaterse zal deze avond de harp bespelen.De korenavond begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.De toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten.