vrijdag 3 juli 2020
 

Terugblik 2014

19Een druk jaar met veel optredens, de bloemen- en plantenmarkt, een koorreisje, zang coaching en een prachtig kerstconcert. April was een maand met maar liefst 3 optredens. Achtereenvolgend was er een samenzang met ouderen, de paaszang en werd medewerking verleend aan een middagdienst in de Immanuelkerk die geheel in het teken stond van Koningsdag. De zaterdag voor Moederdag in mei is het al jaren een traditie dat de mannen van het EMK een spectaculaire bloemen- en plantenmarkt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk. Ook dit jaar weer een succes.Het zangseizoen 2013-2014 werd in juli afgesloten met een koorreisje. Een zeer geslaagde dag met diverse korte optredens van het EMK. De dag werd afgesloten met een diner in Biddinghuizen (Flevonice). Na het zomerreces was er nog een koor- en samenzang in de opstandingskerk op ’s Heeren Loo, speciaal voor hun cliënten, waarbij het erg duidelijk was dat zowel het EMK als alle aanwezigen enorm hebben genoten. Tussen alle optredens en oefenavonden door is het EMK ook gestart met zang coaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden werd, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken. December stond in het teken van een kerstconcert en het verlenen van medewerking aan een kerstavonddienst.Het kerstconcert, in samenwerking met het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel, was een groot succes. Beide koren hebben prachtige liederen ten gehore gebracht, al dan niet begeleidt door de sopraan Kathelijn van Dongen, die met haar prachtige stem uiteraard ook solo zong. Alle aanwezige musici lieten een schitterend instrumentaal intermezzo horen. Tijdens dit gratis toegankelijk kerstconcert, werd gecollecteerd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. De opbrengst was een bedrag van € 2036,53. Het jaar werd afgesloten tijdens de kerstavonddienst in de Westerkerk. Deze dienst heeft het EMK een 8-tal liederen gezonden. Een mooie afsluiting van een mooi EMK-jaar.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.