19Een druk jaar met veel optredens, de bloemen- en plantenmarkt, een koorreisje, zang coaching en een prachtig kerstconcert. April was een maand met maar liefst 3 optredens. Achtereenvolgend was er een samenzang met ouderen, de paaszang en werd medewerking verleend aan een middagdienst in de Immanuelkerk die geheel in het teken stond van Koningsdag. De zaterdag voor Moederdag in mei is het al jaren een traditie dat de mannen van het EMK een spectaculaire bloemen- en plantenmarkt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk. Ook dit jaar weer een succes.Het zangseizoen 2013-2014 werd in juli afgesloten met een koorreisje. Een zeer geslaagde dag met diverse korte optredens van het EMK. De dag werd afgesloten met een diner in Biddinghuizen (Flevonice). Na het zomerreces was er nog een koor- en samenzang in de opstandingskerk op ’s Heeren Loo, speciaal voor hun cliënten, waarbij het erg duidelijk was dat zowel het EMK als alle aanwezigen enorm hebben genoten. Tussen alle optredens en oefenavonden door is het EMK ook gestart met zang coaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden werd, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken. December stond in het teken van een kerstconcert en het verlenen van medewerking aan een kerstavonddienst.Het kerstconcert, in samenwerking met het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel, was een groot succes. Beide koren hebben prachtige liederen ten gehore gebracht, al dan niet begeleidt door de sopraan Kathelijn van Dongen, die met haar prachtige stem uiteraard ook solo zong. Alle aanwezige musici lieten een schitterend instrumentaal intermezzo horen. Tijdens dit gratis toegankelijk kerstconcert, werd gecollecteerd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. De opbrengst was een bedrag van € 2036,53. Het jaar werd afgesloten tijdens de kerstavonddienst in de Westerkerk. Deze dienst heeft het EMK een 8-tal liederen gezonden. Een mooie afsluiting van een mooi EMK-jaar.