18Woensdag 24 december 2014 verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de kerstavonddienst in de Westerkerk te Ermelo. Tijdens deze dienst zal het EMK een 8-tal liederen zingen. De kerstavonddienst begint om 20.00 uur. Voorganger zal zijn Christien Blom. Het EMK, onder leiding van de dirigent Wiebren Buma, wordt deze keer muzikaal begeleid door Wim Kroon, die tevens de gemeentezang zal begeleiden.