donderdag 28 mei 2020
 

Prachtig kerstconcert

17In een overvolle Immanuelkerk hebben het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel (o.l.v. Fokko Bennen) en het Ermelo’s MannenKoor (o.l.v. Wiebren Buma) op dinsdagavond 16 december een prachtig kerstconcert uitgevoerd.Het programma begon met een intro van orgel, vleugel, trompet en dwarsfluit.Nadat Arnold Wijnsma (voorzitter EMK) het openingswoord had gesproken, werd gestart met een samenzang. Zeer toepasselijk werd “Komt allen tezamen” gezongen. Het Immanuelkoor opende namens de koren het concert met een 4-tal liederen. Bij enkele liederen werden zij begeleid door de sopraan Kathelijn van Dongen. Aansluitend zong Kathelijn solo “Laudate Dominum”. Met haar zuivere stem wist zij het publiek te raken. Het Ermelo’s MannenKoor vervolgde het concert. Ook zij brachten een 4-tal liederen ten gehore, waarvan “King alle Glorious” samen met de sopraan. Hierna was het de beurt aan alle aanwezige musici; Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen (piano), Marten Kamminga (klein orgel), Harald Groen (dwarsfluit) en Wiebren Buma (trompet). Hoewel zij in die hoedanigheid nog nooit hadden samengespeeld, lieten zij een schitterend instrumentaal intermezzo horen. Achtereenvolgend zong het Immanuelkoor nog een lofzang en kerstcantate, de sopraan “Flösst mein Heiland”, een aria uit het vierde deel van het Weihnachtsoratorium en het Ermelo’s MannenKoor 4 liederen waarvan “Cantique de Noël” en “Die Könige” samen met de Sopraan. Ter afsluiting van het kerstconcert zongen beide koren gezamenlijk “Joy to the world” Hoewel het kerstconcert vrij toegankelijk was voor het publiek, werd er wel een collecte gehouden. De opbrengst hiervan wordt echter volledig beschikbaar gesteld aan de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. Beide koren kunnen de voedselbank verblijden met een bedrag van € 2036,53. Nadat de voorzitter van het Immanuel kerkkoor (Klaas Kreuze) het sluitingswoord had gesproken en er bloemen waren overhandigd aan de soliste, dirigenten en musici, werd nog “Ere zij God” gezongen. Deze samenzang is altijd een geweldige afsluiting van een kerstconcert. Het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kerstconcert.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.