16Op dinsdag 16 december 2014 geven het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert. Voor het eerst in de geschiedenis treden deze koren, tijdens een kerstconcert, gezamenlijk op. Beide koren repeteren in de Immanuelkerk. Tevens zijn enkele mannen lid van zowel het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel als het EMK. Aan het kerstconcert 2014 werken mee de sopraan Kathelijn van Dongen, Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen en Marten Kamminga (piano) en Harald Groen (dwarsfluit). Het Ermelo’s MannenKoor staat o.l.v. Wiebren Buma en het Gereformeerd Kerkkoor o.l.v. Fokko Bennen. Het kerstconcert vindt plaats in de Immanuelkerk te Ermelo en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Het Immanuel kerkkoor heeft al jaren de goede gewoonte om na het kerstconcert een collecte te houden en deze te bestemmen voor een goed doel. Dit jaar is de collecte bestemd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten.