vrijdag 3 juli 2020
 

Kerstconcert 2014

16Op dinsdag 16 december 2014 geven het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert. Voor het eerst in de geschiedenis treden deze koren, tijdens een kerstconcert, gezamenlijk op. Beide koren repeteren in de Immanuelkerk. Tevens zijn enkele mannen lid van zowel het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel als het EMK. Aan het kerstconcert 2014 werken mee de sopraan Kathelijn van Dongen, Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen en Marten Kamminga (piano) en Harald Groen (dwarsfluit). Het Ermelo’s MannenKoor staat o.l.v. Wiebren Buma en het Gereformeerd Kerkkoor o.l.v. Fokko Bennen. Het kerstconcert vindt plaats in de Immanuelkerk te Ermelo en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Het Immanuel kerkkoor heeft al jaren de goede gewoonte om na het kerstconcert een collecte te houden en deze te bestemmen voor een goed doel. Dit jaar is de collecte bestemd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten.

 


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.