donderdag 28 mei 2020
 

Ermelo’s MannenKoor is gestart met zangcoaching

14Op de zaterdagen 25 oktober t/m zaterdag 15 november is het EMK gestart met zangcoaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden wordt, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken.De eerste les werd o.a. aandacht geschonken aan een juiste houding en een goede ademhaling. Veel mensen ademen verkeerd en zijn zich daarvan niet bewust. De tweede les werd er gewerkt aan de ademsteun en articulatie.De komende zaterdagen zal er nog aandacht worden geschonken aan:
Trefoefeningen ( solfège) doen - om zuiver te leren horen én zingen; Werken aan tekstbeleving. Een zanger moet weten waar hij/zij over zingt en dat weten over te brengen naar de toehoorders; Werken aan uitstraling en presentatie; Hoe bereid je je voor op een auditie; de do's en dont's. Het plezier en genieten van het zingen staan daarbij, hoog in het vaandel! Hou van je publiek! Uiteraard wordt er iedere oefensessie ook gezongen, waardoor de tijd voorbij vliegt. Leden die de eerste en tweede keer niet aanwezig waren, worden alsnog van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het is zeker de moeite waard.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.