13Publiek heeft genoten tijdens de koor- en muziekavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo Woensdag 29 oktober 2014 heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo tijdens een zang- en muziekavond. Het aanwezige publiek, waaronder veel cliënten van ’s Heeren Loo, hebben die avond genoten. Afwisselend zong het EMK en was er samenzang. Het koor zong veel bekende liederen uit hun repertoire. Ook verraste de dirigent Wiebren Buma (trompet) en de jarige pianist/organist Bert Elbertsen de aanwezigen met een gezamenlijk optreden. Gedurende de samenzang werd het EMK gedirigeerd door een enthousiaste “gastdirigent”. Vol overgave dirigeerde hij vanuit het publiek het mannenkoor. In het begin met zijn handen en later met een dirigeerstokje welke hij van Wiebren had gekregen. Tijdens de slotzang nam de gastdirigent zelfs plaats voor het EMK. Met één handgebaar liet hij het koor opstaan, zodat deze slotzang door hen staande werd gezongen. Duidelijk was in ieder geval dat zowel het EMK als alle aanwezigen, enorm hebben genoten.