donderdag 4 juni 2020
 

Publiek heeft genoten

13Publiek heeft genoten tijdens de koor- en muziekavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo Woensdag 29 oktober 2014 heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo tijdens een zang- en muziekavond. Het aanwezige publiek, waaronder veel cliënten van ’s Heeren Loo, hebben die avond genoten. Afwisselend zong het EMK en was er samenzang. Het koor zong veel bekende liederen uit hun repertoire. Ook verraste de dirigent Wiebren Buma (trompet) en de jarige pianist/organist Bert Elbertsen de aanwezigen met een gezamenlijk optreden. Gedurende de samenzang werd het EMK gedirigeerd door een enthousiaste “gastdirigent”. Vol overgave dirigeerde hij vanuit het publiek het mannenkoor. In het begin met zijn handen en later met een dirigeerstokje welke hij van Wiebren had gekregen. Tijdens de slotzang nam de gastdirigent zelfs plaats voor het EMK. Met één handgebaar liet hij het koor opstaan, zodat deze slotzang door hen staande werd gezongen. Duidelijk was in ieder geval dat zowel het EMK als alle aanwezigen, enorm hebben genoten.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.