12Woensdag, 29 oktober 2014 verleent het Ermelo’s MannenKoor, o.l.v. Wiebren Buma, medewerking aan een koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo. Deze koor- en samenzang is speciaal bedoeld voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Velen van hen laten deze avond hun zangstem horen, sommigen zingen ook mee met het mannenkoor en een enkeling neemt zelfs het dirigentenstokje over. Maar uiteraard is iedereen welkom. Er is een prachtig programma samengesteld met allemaal bekende geestelijke liederen. De begeleiding van het EMK en de samenzang is, zoals altijd, in handen van Bert Elbertsen. We beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.