maandag 6 juli 2020
 

Veel optredens in april 2014

Maar liefst 3 keer heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de maand april. Achtereenvolgens verzorgde het EMK op zaterdag 5 april koor- en samenzangmiddag in de Maranathakerk. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door uitvaartver. “De Varenhof” en is speciaal bedoeld voor ouderen uit Ermelo en omstreken die er liever ’s avonds niet meer op uit willen. Wout en Jolanda van Veen verzorgde zang en muziek. Jelle Wiersma speelde op het harmonium en Bert Elbertsen was de begeleider van het EMK. De leiding was in handen van Wiebren Buma. Het programma bestond uit mooie koormuziek en veel samenzang. Voor deze gelegenheid hebben de mannen de bewoners van de Dillenburg, de Amaniet en de IJsvogel gehaald en gebracht. Hiervoor had het koor de beschikking over personenauto’s, personenbusjes, een rolstoelbus en het treintje (golfkarretje) van de St. Recreatievervoer ouderen. Ook werden diverse ouderen door de leden opgehaald met een rolstoel en lopend naar de Maranathakerk gebracht. Op 2e Paasdag, maandag 21 april, organiseerde het Ermelo’s MannenKoor de inmiddels traditionele paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. Mede dankzij een optreden van het, speciaal hiervoor opgerichte, Ermelo’s VrouwenKoor, was de Immanuelkerk afgeladen vol. Het EVK bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters en nichten van de leden. De dames hadden een aantal prachtige passliederen ingestudeerd. Tevens werd er ook samen met de mannen gezongen. Naast al het koorzang was er ook veel ruimte voor samenzang. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Wiebren Buma en Bert Elbertsen bespeelde als vaste begeleider weer de piano en het orgel. Een zeer geslaagde paaszang, gezien de vele positieve reacties na afloop. Voor herhaling vatbaar was een veel gehoorde opmerking.Tijdens de paaszang werd een collecte gehouden voor een goed doel waar leden van het EMK bij betrokken zijn. Dit jaar werd de opbrengst besteed aan de stichting K.L.I.M. (Kinderen en jongeren (in een) Landelijke omgeving (krijgen) Individuele aandacht (en)Mogelijkheden tot ontwikkeling). Maar liefst € 1500,00 werd er opgehaald, een prachtig resultaat. Zondag 27 april werkte het EMK mee aan de middagdienst in de Immanuelkerk te Ermelo. De dienst stond geheel in het teken van Koningsdag. I.v.m. de vakantie van onze vaste dirigent Wiebren Buma stond het EMK deze zondag o.l.v. Henk van 't Veer. Onze vaste begeleider Bert Elbertsen was ook nu van de partij en hij begeleidde tevens de gemeentezang.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.