32Het Ermelo’s MannenKoor trad op zondagmiddag 25 januari alweer voor de 1e maal op en verleende medewerking aan de sterdienst in de Immanuelkerk te Ermelo. Zaterdag 7 maart organiseerde het EMK een 3 korenconcert.Verrassend, gevarieerd en breed muzikaal werd dit concert genoemd. Met het Zuiderkoor uit Putten en All4one uit Ermelo werd een afwisselend programma ten gehore gebracht.Vanwege het succes van vorig jaar heeft ook dit jaar het Ermelo’s VrouwenKoor opgetreden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor op 2e paasdag. Het projectkoor EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, bracht op zeer professionele wijze 5 liederen ten gehore. Ook het EMK liet zich niet onbetuigd en zong diverse liederen uit hun repertoire, waarvan enkele nieuwe. Een, met applaus, zeer gewaardeerd concert. Omdat het in 2015 70 jaar is geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting, werd op 9 april een groot bevrijdingsconcert gegeven in het Dolfinarium te Harderwijk. Het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen en het Ermelo’s MannenKoor namen hierbij de zang voor hun rekening. Het EMK maakte vooral indruk met het lied “Frieden”. Na het zomerreces was er op woensdag 26 augustus een optreden in het congrescentrum/vakantiehotel de “Werelt” in Lunteren. De gasten hebben genoten van een gevarieerd programma mede dankzij de medewerking van de zangeressen/zangcoaches Arda Konings en Peggy Vlijm. Zondag 20 september heeft het EMK medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. Door de grote belangstelling waren zowel de kerkzaal als de foyer flink bezet, waaronder zeer veel bewoners. Het EMK zong bekende Nederlandstalige liederen, die door alle aanwezigen enorm werden gewaardeerd. Het najaarsconcert op zaterdagavond 14 november begon met een minuut stilte (i.v.m. alle slachtoffers en hun naasten van de bloedige aanslagen in Parijs) en eindigde met spektakel. Het EMK zong de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK. Afwisselend waren Gelre Brass en het EMK te beluisteren. Ook de vaste begeleider van het EMK Bert Elbertsen, wist met een prachtige improvisatie een ieder te boeien. Na het uitreiken van de bloemen deed het EMK nog eenmaal van zich spreken. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical “Sweet Charity”. Ook nu werden de solopartijen gezongen door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Tot slot werd op 24 december nog medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Het werd een prachtige dienst waarbij samenzang en het EMK elkaar afwisselden. Met de sopraan Daphne Visser – van Wassenberg werd het lied “King all Glorious” uitgevoerd. Na afloop van dit lied werd dit door de gemeente met een welgemeend applaus gewaardeerd. De medewerking aan de kerstnachtdienst was een prachtige afsluiting van een mooi EMK-jaar. En verder ……… werd de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst maar liefst bezocht door 127 EMK-leden en, al dan niet, hun partners. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (en een week later!) werden er 4 jubilarissen gehuldigd. Ook de grote loterij was een succes. Vrijdag 24 april jl. zijn 2 leden van het EMK koninklijk onderscheiden. Zaterdag 09 mei organiseerde het Ermelo’s MannenKoor, alweer voor de 17e keer, hun bloemen- en plantenmarkt. Zoals ieder jaar ook nu weer speciaal voor Moederdag. Een groot succes was de zgn. “glimlach actie”, die speciaal voor de leden is bedacht. Zij konden, tegen betaling, een kaartje invullen met een adres in Ermelo waar deze zaterdag, namens het EMK, een speciale bloemenaanbieding werd bezorgd. Maar liefst bij 58 adressen is een mooi bakje met bloemen afgeleverd. De Clubkas Campagne Rabobank Randmeren heeft ook een prachtig resultaat opgeleverd voor de clubkas. Op 28 juli jl. is, op de gezegende leeftijd van 99 jaar, ons erelid Piet Hazewinkel overleden. Piet was in 1973 zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Ermelo’s MannenKoor, waarvan hij maar liefst 28 jaar onafgebroken lid is geweest. Aan het begin van de repetitieavond op maandagavond 07 september sprak de dirigent Wiebren Buma de woorden “Het is mooi geweest”. Hij liet de aanwezige leden van het EMK weten dat hij zal stoppen als dirigent. Wiebren blijft t/m juni 2016, het einde van het zangseizoen 2015 – 2016. De sollicitatieprocedure voor zijn vervanging is inmiddels in volle gang. Het Ermelo’s MannenKoor kan terugkijken op een druk, mooi, succesvol, gezellig, verrassend, gevarieerd, breed muzikaal, gewaardeerd, respectvol en spectaculair jaar.