27Zaterdagavond 14 november organiseerde het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in samenwerking met het koperensemble Gelre Brass. Stipt 20.00 uur opende het EMK de avond met een gebed “Heer ik kom tot U” waarna de voorzitter de aanwezigen, waaronder ook burgemeester André Baars, verzocht om één minuut stilte in acht te nemen voor alle slachtoffers en hun naasten van de recente bloedige aanslagen in Parijs. Na het openingswoord zong het EMK de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK. Vervolgens was het de beurt aan Gelre Brass. Zij brachten 2 muziekstukken ten gehore die zijn gearrangeerd door hun dirigent Adriaan Bruinink. Het Ermelo’s MannenKoor vervolgde de avond met een “blokje” geestelijke liederen, waarna Gelre Brass een tweetal muziekstukken speelde waarbij ook voor hun solisten een hoofdrol was weggelegd. Na de hymne “Veni Creator Spiritus” van het EMK wist de vaste begeleider Bert Elbertsen, met een prachtige improvisatie, een ieder te boeien. Na afloop viel een groot applaus hem ten deel. Voor de sluiting van de avond zong het EMK nog 3 spirituals. Tijdens zijn slotwoord bedankte de voorzitter allen die aan dit najaarsconcert hebben meegewerkt en zette de 2 dirigenten Wiebren en Adriaan, de muzikale begeleider Bert Elbertsen en de solisten van Gelre Brass in de bloemen. Zoals al vele jaren waren ook dit jaar de bloemstukken weer keurig verzorgd door Frouwkje Jonker. Om die reden reikte zij de bloemstukken deze avond dan ook uit. Hierna deed nog eenmaal het EMK van zich spreken. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical “Sweet Charity”. Ook nu werden de solopartijen gezongen door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Begeleid door Bert Elbertsen en Gelre Brass eindigde hiermee het najaarsconcert op een spectaculaire wijze. Na afloop werd in de foyer van de kerk, onder het genot van een hapje en een drankje, nog een poosje nagepraat.