woensdag 8 juli 2020
 

Najaarsconcert EMK begint met minuut stilte en eindigt met spektakel

27Zaterdagavond 14 november organiseerde het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in samenwerking met het koperensemble Gelre Brass. Stipt 20.00 uur opende het EMK de avond met een gebed “Heer ik kom tot U” waarna de voorzitter de aanwezigen, waaronder ook burgemeester André Baars, verzocht om één minuut stilte in acht te nemen voor alle slachtoffers en hun naasten van de recente bloedige aanslagen in Parijs. Na het openingswoord zong het EMK de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK. Vervolgens was het de beurt aan Gelre Brass. Zij brachten 2 muziekstukken ten gehore die zijn gearrangeerd door hun dirigent Adriaan Bruinink. Het Ermelo’s MannenKoor vervolgde de avond met een “blokje” geestelijke liederen, waarna Gelre Brass een tweetal muziekstukken speelde waarbij ook voor hun solisten een hoofdrol was weggelegd. Na de hymne “Veni Creator Spiritus” van het EMK wist de vaste begeleider Bert Elbertsen, met een prachtige improvisatie, een ieder te boeien. Na afloop viel een groot applaus hem ten deel. Voor de sluiting van de avond zong het EMK nog 3 spirituals. Tijdens zijn slotwoord bedankte de voorzitter allen die aan dit najaarsconcert hebben meegewerkt en zette de 2 dirigenten Wiebren en Adriaan, de muzikale begeleider Bert Elbertsen en de solisten van Gelre Brass in de bloemen. Zoals al vele jaren waren ook dit jaar de bloemstukken weer keurig verzorgd door Frouwkje Jonker. Om die reden reikte zij de bloemstukken deze avond dan ook uit. Hierna deed nog eenmaal het EMK van zich spreken. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical “Sweet Charity”. Ook nu werden de solopartijen gezongen door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Begeleid door Bert Elbertsen en Gelre Brass eindigde hiermee het najaarsconcert op een spectaculaire wijze. Na afloop werd in de foyer van de kerk, onder het genot van een hapje en een drankje, nog een poosje nagepraat.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.