woensdag 8 juli 2020
 

Najaarsconcert Ermelo’s MannenKoor

33Zaterdag 14 november organiseert het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo. Het repertoire voor deze avond bestaat uit enkele bekende, maar vooral nieuwe liederen. Zo zal o.a. de Deutsche Messe te beluisteren zijn en The Rhythm of Life, een lied uit de musical “Sweet Charity”. De solopartijen uit beide liederen zullen gezongen worden door een kleinkoor, bestaande uit leden van het Ermelo’s MannenKoor. Samen met het koperensemble Gelre Brass hoopt het EMK een mooi concert te kunnen presenteren. De toegang is gratis. Er is echter wel een collecte ter bestrijding van de kosten. De aanvang van het najaarsconcert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend. Het EMK staat onder leiding van Wiebren Buma. De muzikale begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano. Gelre Brass Harderwijk, onder leiding van Adriaan Bruinink, is in 2005 opgericht. Het koperensemble, met amateurmusici uit de regio Noord West Veluwe, geeft niet alleen eigen concerten, maar begeleidt ook regelmatig koren en kerkdiensten en verzorgt samenzang en intermezzo's.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.