26Zondag 20 september heeft het Ermelo’s MannenKoor medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. De voorganger was Ds. H. Brandsen. Door de grote belangstelling waren zowel de kerkzaal als de foyer flink bezet, waaronder zeer veel bewoners. Het EMK zong bekende Nederlandstalige liederen, die door alle aanwezigen enorm werden gewaardeerd. Een warm applaus klonk dan ook aan het einde van de dienst. Het EMK stond onder leiding van Wiebren Buma. Bert Elbertsen begeleidde op het orgel.