25Op zondag 20 september verleent het EMK medewerking aan de eredienst in Sonnevanck. Op zondagen, christelijke feestdagen, bid- en dankdagen vindt in de kerkzaal van Sonnevanck een dienst plaats. De aanvangstijd is 10.00 uur. Voorganger is Ds . H. Brandsen. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer. Ook bezoekers of belangstellenden van buiten Sonnevanck kunnen deze diensten bijwonen. Het EMK staat onder leiding van Wiebren Buma en wordt op piano/orgel begeleid door Bert Elbertsen.