22Evenals in 2013 treedt het Ermelo’s MannenKoor ook dit jaar weer op in het congrescentrum De Werelt in Lunteren en wel op woensdag 24 augustus. Hetvakantiebureau.nlorganiseert o.a. op die locatie al ruim 50 jaar vakantieweken voor ouderen, maar ook voor mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben.In deze week is de vrijwilligersgroep Ermelo daar actief, waaraan ook enkele (partners/echtgenotes van de) leden van het EMK deelnemen. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond. Samen met van Arda Konings (zang en presentatie) en Peggy Vlijm (zang) zullen er veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een avond die altijd enorm gewaardeerd wordt door de vakantiegangers. Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Wim Kroon begeleidt het koor op de piano. De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.